Podle zprávy Evropské unie je pravicový humor velmi nebezpečným přesvědčovacím prostředkem. (Foto: Flickr)

Humor se stal ústřední zbraní extremistických hnutí k rozvrácení otevřené společnosti a snížení prahu k násilí. Zejména v kontextu nedávné vlny krajně pravicových teroristických útoků jsme svědky „hravých“ způsobů sdělování rasistických ideologií.

S tím, jak se krajně pravicoví extremisté strategicky spojují s online kulturou, se jejich přístup zásadně mění. Tomuto trendu napomáhá zejména tzv. alt-right a šíří se celosvětově. Toto převážně online hnutí stanovilo nové standardy pro přetváření extremistických postojů do ironického hávu a stírá hranice mezi zlomyslnými a potenciálně radikalizujícími sděleními.

Výsledkem je nihilistická forma humoru, která je namířena proti etnickým a sexuálním menšinám a má se za to, že inspiruje násilné fantazie – a nakonec i činy.

Tento článek zkoumá, jak humor funguje jako potenciální faktor ovlivňující krajně pravicové extremistické násilí. Sledujeme přitom strategické šíření krajně pravicových narativů a diskutujeme o tom, jak extremisté skrývají svá misantropická poselství, aby popřeli zlý úmysl nebo záměrné poškozování.

Tento nedávný vývoj představuje pro odborníky z praxe velkou výzvu: Vzhledem k tomu, že nová generace násilných extremistů se vynořuje z digitálních subkultur bez jasného organizačního centra, musí se strategie prevence znovu zaměřit a vyrovnat se s nehmotnou povahou online kultur.

Zdroj: home-affairs.ec.europa.eu