Poté, co strana mulláhů vnutila Íránu právo šaría a udělala z něho oficiální nesporné právo země, úřady okamžitě snížily minimální věk pro sňatek na 9 let pro dívky a 13 let pro chlapce. Zákony založené na právu šaría se za posledních 40 let nezměnily. (Foto: ilustrační)

Zpráva Světové banky:  "Výskyt dětských sňatků zůstává nadále příliš vysoký. V souboru 25 zemí, pro které byla provedena podrobná analýza, se alespoň jedna ze tří žen vdala před dosažením věku 18 let a jedna z pěti žen porodila své první dítě dřív, než jí bylo 18."

Podle oficiálních íránských statistik se tam každoročně koná 180 000 dětských sňatků. Kromě toho byl v roce 2013 v Íránu přijat zákon, který umožňuje mužům uzavřít manželství se svými adoptovanými dcerami.

Tak například nedávno, v listopadu 2018, se konala na Facebooku aukce dětské nevěsty v jižním Súdánu.

Pokud se mezinárodní společenství nevzchopí a místo pouhého apelování na islámské lídry Íránu nevyvine skutečný tlak na změnu těchto zákonů, tak bude ohroženo ještě více dětí.

"Když mi bylo osm let, tak se mnou rodiče zapředli vážnou řeč," řekla Noushin během rozhovoru.  "Dobře si vzpomínám na to, jak se matce chvěl hlas, když mi řekla, že se za dva dny zúčastním islámského náboženského požehnání. Můj otec zdůraznil, že se musím chovat slušně a v žádném případě neudělat nějakou scénu. Byla jsem zmatená, ale věřila jsem jim, že mi říkají pravdu. Důvěřovala jsem jim až do okamžiku, kdy se mi na prstě objevil snubní prsten, a já se stala manželkou 43letého muže." Noushin, které je nyní 19let, je matkou tří dětí.

Můžete si myslet, že její rodiče, kteří tak ochotně dali své dítě tomuto muži, nebyli vzdělaní a nikdy nebyli vystaveni modernímu myšlení. Noushinin otec ale ve skutečnosti studoval v Evropě a domů se vrátil proto, aby pracoval pro režim.

Noushin řekla, že svatba byla  "noční můra, z níž jsem se nemohla probudit. Pochopila jsem, že jsem vdaná, ale nechápala jsem, co to znamená." Řekla, že byla nucena k pohlavnímu styku, ještě předtím než dosáhla puberty.  "Každý den byl plný zmatků a nových hrůz," řekla, když popisovala, jak se snažila si zvyknout na roli, kterou byla nucena snášet.

"Myslela jsem, že přestěhování do domu mého manžela bylo trestem od mých rodičů, za to že jsem je neposlechla, když mi týden před tím řekli, že si mám přestat hrát. Doufala jsem, že mě po tom mučení odvedou zpátky domů k mým rodičům, ale brzy se ukázalo, že to vůbec nebylo jen dočasné potrestání, ale že to bude trvat celý život."

Možná si myslíte, že se tyto věci dějí jen zřídka, ale není tomu tak. Noushin není žádnou výjimkou. Islámští lídři  tvrdí, že jsou dětské sňatky nyní v jejich zemích méně časté, ale i kdyby to byla pravda, tak je jejich výskyt stále natolik vysoký, že kvůli tomu nedávno  bila na poplach i OSN.

Například Íránská islámská republika, odkud pocházím, je řízena právem šaría a dětské sňatky jsou stále velmi časté. Podle nejnovějších statistik potvrzených výkonným ředitelem a členem představenstva Asociace pro ochranu práv dětí Farshidem Yazdanim tvoří v Íránu dětské sňatky  24 procent všech manželství. Možná byste si podle všech tvrzení islámských lídrů mysleli, že je to zlepšení, ne? Není. V předchozích letech byly počty dětských sňatků – alespoň těch, které byly  zaregistrovány – pod 10 procenty. Počet mladých dívek, které byly přinuceny ke sňatku, tedy ve skutečnosti vzrostl.

Z těchto čísel vyplývá, že v Íránu jsou desítky tisíc dětí stále nuceny k sňatkům.  Podle oficiálních íránských statistik se tam každoročně koná 180 000 dětských sňatků. Vzhledem k tomu, že sňatky mohou provádět také imámové bez nutnosti oficiální registrace na úřadech, jsou skutečné počty dětských sňatků nepochybně daleko vyšší. Tímto způsobem dochází k mnoha sňatkům děvčátek mladších 10 let.

Před tím, než se v roce 1979 chopila moci Islámská republikánská strana ajatolláha Rúholláha Chomejního, byl zákonný  věk pro uzavření manželství 18 let pro dívky a 20 let pro muže. Poté, co strana mulláhů vnutila Íránu právo šaría a udělala z něho oficiální nesporné právo země, úřady okamžitě  snížily minimální věk pro sňatek na 9 let pro dívky a 13 let pro chlapce. Zákony založené na právu šaría se za posledních 40 let nezměnily ani o fous. Kdyby chtěli lídři Íránu opravdu odradit Íránce od dětských sňatků, nezměnili by tuto legislativu?

Kromě toho byl v roce 2013 v Íránu přijat zákon, který umožňuje mužům uzavřít manželství  se svými adoptovanými dcerami.

Malé dívky přinucené k uzavření sňatku čelí kromě fyzického a sexuálního zneužívání také emočnímu zneužívání. Podle práva šaría musí tyto mladé dívky zcela vyhovět přáním svých manželů. Manželé mají právo  se kdykoli rozvést, ale manželky takové právo nemají.  Podle šéfa Asociace sociální práce v Íránu Hassana Moussaviho Chelaka je v zemi více než 24 000 dětských vdov. Tyto mladé dívky, které prošly manželstvím a různými traumaty jsou poté opuštěné a ponechané na pospas bídě.

Někteří z ženichů v těchto manželstvích jsou muži středního věku a někteří jsou i starší muži. Někteří z těchto ženichů namítají, že důvodem pro tolik dětských sňatků jsou ekonomické důvody: že k vynucenému sňatku svých holčiček se staršími muži vede rodiče potřeba peněz. Existuje však mnoho zemí, kde je chudoba problémem, ale dětské sňatky tam neexistují, nebo se alespoň nevyskytují v takovém rozsahu. Důvod, proč tato strašná epidemie nadále probíhá, je to, že je povolována a dokonce povzbuzována zákony založenými na právu šaría. V zemích, které takové zneužívání zakazují, se to nestává. Islámské zákony Íránu však toto zneužívání nadšeně přijímají.

Právo šaría v Íránu poskytuje platformu, právní jazyk a justiční legitimizaci dospělým mužům k tomu, aby se mohli oženit s dívkami mladšími deseti let. Rodiče těchto dětí z toho mají finanční a náboženské výhody.

Noushin vytrpěla víc, než si většina lidí dokáže představit. Je odhodlaná se rozvést a najít způsob, jak se postarat o své tři děti a řádně je vychovat. Noushin neměla možnost volby ve věku osmi let, kdy bylo její dětství nenávratně prodáno. Nikdo se jí na nic neptal, a když otěhotněla, neměla žádnou volbu. Nyní je ale ochotna riskovat vše, aby byla svobodná.

Není to problém jen v islámských zemích. Také v jiných zemích jsou děti zranitelné.

Tak například nedávno, v listopadu 2018, se konala na Facebooku  aukce dětské nevěsty z jižního Súdánu.

Také  Švédsko zaznamenává  "nárůst zpráv jak o vynucených, tak i o dětských sňatcích".

Světová banka v roce 2017  usoudila, že výskyt dětských sňatků  "zůstává nadále příliš vysoký. V souboru 25 zemí, pro které byla provedena podrobná analýza, se alespoň jedna ze tří žen vdala před dosažením věku 18 let a jedna z pěti žen porodila své první dítě dřív, než jí bylo 18."

Zdá se, že dětská manželství se ve velké míře vyskytují také  ve Spojených státech. Teprve v tomto roce (2018) se Delaware stalo  prvním státem, který zakázal mladistvým uzavírat manželství před dosažením věku 18 let.

Možná je těžké uvěřit, že by mohlo být legální, aby se 70letý muž oženil s holčičkou, které  je jen 5 let, ale stává se to a bude se to dít i nadále. Pokud se mezinárodní společenství nevzchopí a místo pouhého apelování na islámské lídry Íránu nevyvine skutečný tlak na změnu těchto zákonů, tak bude ohroženo ještě více dětí.

Dr. Majid Rafizadeh  - absolvent Harvardu, badatel, podnikatel, politolog, člen správní rady  Harvard International Review a prezident International American Council on the Middle East (Mezinárodní americké rady pro Blízký východ). Je autorem několika knih o islámu a americké zahraniční politice. Můžete mu napsat na  Dr.rafizadeh@post.harvard.edu.