Bývalá poslankyně Národní rady SR Anna Belousovová vystoupila s protinávrhem vůči migrantům z Afriky, kteří požadovali přesun artefaktů pařížského muzea do Konga. (Foto: Facebook)

Uvedla totiž, že s návratem údajně ukradených exponátů v podstatě souhlasí, ale měli by se vrátit i ti migranti, kteří přijeli do Evropy v posledních letech.

Před několika dny řada aktivistů afrického původu vtrhla do Muzea na nábřeží Branly v Paříži, kde se mimo jiné nachází etnografické sbírky mimoevropského umění.

Dotyční aktivisté prohlásili, že řada artefaktů musí být převezena do Afriky, kam ve skutečnosti patří. Důvodem těchto nároků bylo přesvědčení, že v minulosti evropské země ukradly tyto expozice a zavraždily miliony Afričanů.