Společnost Pfizer-BioNTech v pátek oznámila, že rozšíří probíhající klinické studie vakcíny covid-19 u dětí o třetí dávku pro účastníky ve věku 6 měsíců.

Testování třetí dávky způsobí zpoždění v předkládání údajů regulačním orgánům za účelem povolení použití v USA.

Nyní společnost uvádí, že v případě úspěšných zkoušek by očekávala předložení výsledků v „první polovině roku 2022“.

Společnosti uvedly, že dvě dávky nevyvolaly silnou imunitní odpověď u dětí ve věku 2 až 5 let.

Společnosti, které vyrobily první vakcínu proti koronavirové infekci povolenou k použití v USA, uvedly, že toto rozhodnutí učinily „po rutinním přezkoumání externím nezávislým výborem pro monitorování údajů“, který působí jako dozor nad klinickými zkouškami.

„Studie bude nyní zahrnovat vyhodnocení třetí dávky 3 [mikrogramů] nejméně dva měsíce po druhé dávce dvoudávkové série, aby byla zajištěna vysoká úroveň ochrany v této mladé věkové skupině,“ uvedly společnosti v prohlášení.

„Nebyly zjištěny žádné bezpečnostní problémy a dávka 3 [mikrogramy] prokázala příznivý bezpečnostní profil u dětí ve věku od 6 měsíců do 5 let,“ uvedly.

Úřad pro kontrolu potravin a léčiv dosud povolil vakcínu Pfizer-BioNTech pouze pro nouzové použití u dětí ve věku 5 let a starších.

Výzkum ukázal, že vakcína Pfizer-BioNTech je méně účinná proti rychle se šířící variantě omikron než u předchozích kmenů viru.

Bylo však prokázáno, že posilovací dávka významně zvyšuje ochranu. Začátkem tohoto týdne oznámila společnost Moderna podobné výsledky své vakcíny.

Zdroj: npr.org