Situace se v Pečovatelském domě Svatého Antonína v Auburnu v New Yorku začala vyvíjet jinak, než měla. (Foto: Wikimedia)

Od očkování lidí se předpokládá, že sníží úmrtnost na koronavirus nebo s ní skoncuje. Že ano?

Ale v onom pečovatelském domě k úmrtím údajně začalo docházet až teprve poté, co obyvatelé začali dostávat vakcíny na koronavirus. 

V sobotu James T. Mulder na syracuse.com napsal, že v pečovatelském domě až do 29. prosince neměli žádná úmrtí na koronavirus.

29. prosinec, kdy k úmrtím obyvatel na koronavirus začalo v pečovatelském domě docházet, byl také, jak odhaluje Mulderův článek, sedmým dnem poté, co pečovatelský dům začal s očkování obyvatel proti koronaviru, kdy zatím bylo naočkováno 80 procent obyvatel.

Za dobu necelých dvou týdnů od 29. prosince uvádí Mulder, že v tomto pečovatelském domě s 300 lůžky, 24 koronavirem nakažených obyvatel zemřelo.

Pečovatelský dům začal s očkováním obyvatel 22. prosince.

Zatím bylo naočkováno 193 obyvatel, čili 80% a 113 zaměstnanců, čili necelá polovina personálu.

Pečovatelský dům plánuje další očkování na 12. ledna.

Je to načasování jen divná shoda okolností?

Článek Mudera si přečtěte zde.

Adam Dick