Papež František v pátek vyzval lidstvo, aby poslouchalo „ten čím dál zoufalejší pláč Země,“ a trval na tom, že je nutná okamžitá akce na záchranu planety, než z ní zbude „troska“.

Papež promlouvající ve Vatikánu k účastníkům mezinárodní konference, „Zachraňme společný domov a budoucnost života na Zemi,“ k připomenutí třetího výročí jeho ekologistky věroučné encykliky „Laudato si“ zdůrazňoval „naléhavou nutnost obrácení lidstva na ekologisty“ stejně jako nutnost „přijetí konkrétních kroků na záchranu planety.“

Naše planety „naléhavě potřebuje, aby byla napravena a aby jí byla zařízena trvale udržitelná budoucnost,“ varoval pontifik, aniž by zacházel do detailů.

František během opakování už dřívějších výzev k akcím tvrdil, že současné „tempo spotřeby, odpadů a ekologických změn přesáhlo kapacitu planety a že současný životní styl je neudržitelný, jelikož ten jedině vyvolává katastrofy takové, jaké se už teď periodicky objevují v různých částech světa.“

„Je tu reálné nebezpečí, že příštím generacím zanecháme jen trosky, pustiny a odpad,“ řekl, a „tyto účinky současné nerovnováhy lze omezit jedině našimi rozhodnými akcemi, tady a teď.“

Papež tak prakticky naléhal na národy, aby „dostály závazkům z Paříže, aby se tak vyhnuly nejhorším důsledkům klimatické krize,“ když mluvil o COP21, čili Pařížské klimatické dohodě, a o jejích výzvách k dramatické redukci emisí skleníkových plynů.

Rovněž to směřoval k Summitu COP24, který má proběhnout v prosinci v polských Katowicích, o kterém řekl, že „by mohl znamenat milník na cestě k naplnění Pařížské dohody z roku 2015.“

František uvedl, že kromě COP 12 – 14. září proběhne v San Fraciscu i Summit globální klimatické akce, na který spoléhá, že „ vyvolá vhodné reakce na podporu od občanů v nátlakových skupinách celého světa.“

Náboženství a zvláště pak křesťanské církve „musí v boji za tuto planetu sehrát klíčovou roli,“ řekl František pořádající „Den modliteb za stvoření,“ jako zvláště vhodnou křesťanskou reakci na klimatickou krizi.

Současné podmínky vyžadují „radikální změnu,“ řekl pontifik, jinak lidstvo v bitvě o planetu nezvítězí.

Někteří katoličtí preláti, ač schvalují papežova poselství o odpovědné správě stvořeného, tak se distancují od více zpolitizovaných aspektů aktivismu klimatické změny, kdy tvrdí, že křesťanská doktrína odpovědnou správu stvořeného podporuje, zatímco povídačky o klimatické změně by měly zůstat otevřené pro poctivou debatu.

Biskup Thomas J. Tobin z diecézie Providence např. minulý měsíc řekl, že člověk může „podporovat vírou prodchnutou vizi ‚Laudato Si‘, aniž by nutně musel schvalovat Pařížskou klimatickou dohodu,“ jelikož to první „je rozvinutým vyjádřením víry, zatímco to druhé je politickou dohodou.“

Zdroj: breitbart.com