Maďarský premiér Viktor Orbán varoval, že Západ čelí „viru ničícímu národy“, který rozpoutali pokrokoví idealisté a který zničí civilizaci, pokud konzervativci nebudou bojovat proti jeho šíření. (Foto: Flickr)

Ve svém čtvrtečním projevu na konferenci CPAC Hungary v Budapešti maďarský premiér, který je považován za pravděpodobně nejvýznamnějšího vůdce západního konzervativního hnutí, varoval stovky politiků, národních představitelů a konzervativních aktivistů, kteří se do Budapešti sjeli z celého světa.

„Byl proti nám zahájen virový útok. Tento virus byl vyvinut v laboratořích pokrokových liberálů,“ řekl Orbán.

„Tento virus útočí na nejzranitelnější místo západního světa, a tím je národ. Je to virus, který ničí národy a který naše národy atomizuje a rozmělní.“

Maďarský vůdce uvedl, že jeho země je považována za inkubátor konzervativního myšlení a jednu z hlavních bašt levice působící proti globalismu. Poznamenal, že do Budapešti přijeli konzervativci z různých zemí od Spojených států, přes Mexiko, Brazílii, Izrael až po Japonsko.

To není špatná společnost, ale jak se Maďaři dostali do tak významného klubu? Nejsme obrovští, nejsme hroziví, nejsme bohatí, nemáme velkou armádu, nemáme obrovský HDP a nejsme nijak zvlášť lidnatí. Koho zajímáme? Přesto jsme tu dnes všichni.

Myslím, že existuje jediný důvod, proč jsme v tomto elitním klubu. Existuje jedna věc, která dělá naši zemi důležitým místem. Je to skutečnost, že Maďarsko je vlastně inkubátorem, kde se experimentuje s konzervativní politikou budoucnosti. Maďarsko je místem, kde jsme o porážce progresivních liberálů a o konzervativním křesťanském politickém obratu nejen mluvili, ale kde jsme to i udělali.

Maďarský premiér řekl, že útok, kterému Evropa čelí, není ekonomický, ale ve skutečnosti jde hlouběji do samotných hodnot a kultury, které Evropu po generace definovaly.

Sděluji vám, že jsme pod útokem všichni, v Evropě i v Americe. Musím vám také oznámit, že útok není ekonomický. Máme co do činění s biologickou zbraní,“ řekl Orbán. „Národ je velkým vynálezem Západu. Je srdcem svobodného světa, ale je také Achillovou patou západního světa. Pokud se národy vypaří, rozpadnou, zreziví, možnost svobodného života se ztratí a Západ padne. Lidé bez vlasti nikdy nemohou být svobodní, mohou být jen bezzemky a pěšáky globální elity.

Ačkoli se to dnes mnohým konzervativcům může zdát samozřejmé, Maďarsko nebylo vždy baštou konzervatismu. Orbán a Maďarsko se skutečně dostali do popředí mezinárodního zájmu, jakmile jeho země v letech 2015-2016 zaujala rozhodný postoj vůči imigraci. Na konferenci CPAC však Orbán překvapivě prohlásil, že za tento politický dárek, který pomohl dostat Maďarsko na politickou mapu a definoval ho jako zemi, která se věnuje ochraně evropských hranic a kulturního dědictví, musí poděkovat miliardáři a oligarchovi Georgi Sorosovi.

S tím se však nedá nic dělat. Člověk plánuje, Bůh dělá. Ve skutečnosti maďarský experiment vděčí za svou světovou proslulost Georgi Sorosovi. Marně, Bůh pracuje tajemnými způsoby. Kdyby George Soros nezaútočil na Maďarsko, kdyby nevyhlásil svůj program přesídlení milionů nelegálních přistěhovalců do Evropy s pomocí svých žoldáckých nevládních organizací, nikdy bychom se nedostali na titulní stránky novin. Ale strýček George svůj program přesídlování vyhlásil, nasadil armádu svých nevládních organizací a pustil se do realizace svého velkolepého plánu. Zaplavili Balkán nelegálními migranty a vytvořili trasu pašeráků lidí do srdce Evropy, a pak narazili na Maďarsko. My jsme zaveleli k zastavení, zvedli jsme rukavici, bránili jsme se, postavili jsme plot a bránili jsme svou zemi.

Orbán řekl, že právě uprostřed bitvy o migraci se Sorosem, nevládními organizacemi a Bruselem si uvědomil, jak je třeba bojovat.

Po nějaké době jsem si také uvědomil, že nestačí bránit naše hranice, že nestačí bojovat fyzicky v sebeobraně; naši zemi můžeme bránit jen tehdy, když se zapojíme také do intelektuálních a ideologických bitev. Ocitli jsme se uprostřed intelektuálního ideologického bojiště, protože migrace je důležitou součástí liberální progresivní filozofie. Neměli jsme jinou možnost než volat k odpovědnosti ideologii otevřené společnosti a s ní i celé impérium George Sorose.

Orbán prohlásil, že Maďarsko není zemí, která útočí, ale naopak se zaměřuje na obranu.

My Maďaři neútočíme. Nechceme ostatním zemím říkat, co si mají myslet o migraci, genderové teorii nebo evropském superstátu. A rozhodně nechceme říkat Američanům, co si mají myslet. Každý národ má právo žít podle své vlastní vůle a kvality. Ano, my neútočíme, my se bráníme. Bráníme, protože globalistická pokroková elita nám chce vnutit svou vůli, chce nám říkat, co si máme myslet a jak máme žít.

Maďarský vůdce znovu zdůraznil význam národního státu, ale varoval, že existence národní suverenity je ohrožena.

Přátelé, idea národa je naším zvláštním západním dědictvím. Proto ji Maďaři uznávali, proto uzavřeli krevní smlouvu, proto se zorganizovali v národ, proto jsme se připojili k západnímu světu a proto jsme nezmizeli v mlhách dějin, jako se to stalo jiným asijským národům, které přišly na Západ. Když se na Západě rozšířila politická organizace založená na národech, povstali jsme, předstihli jsme své západní protějšky, a to v závodě civilizací. Ukázalo se, že národ je nejlepší rámec. Je to nejlepší rámec pro uvolnění dřímajících sil v občanech země a pro službu zájmům celého společenství. Pokud člověk zná, akceptuje a přijímá společný jazyk, historii a kulturu, je plnohodnotným členem národa, a tudíž svobodný. To byla velká výhoda západní civilizace. Proto jsme byli o staletí napřed před ostatními kontinenty. Právě tato konkurenční výhoda civilizace, drazí přátelé, je dnes napadána. A musím s lítostí konstatovat, že tento útok je úspěšný.

Upozornil, že ostatní civilizace na celém světě Evropu nejen ekonomicky dohnaly, ale „prostě nás předehnaly“, a vyjádřil politování nad tím, že západní svět se dnes podílí na světové ekonomické produkci jen asi 40 procenty, zatímco před přelomem století to bylo více než 60 procent.

Západ navíc prohrává závod v růstu populace, přičemž rychle klesající demografický vývoj je „maskován“ masovou imigrací. S ekonomickým, kulturním a demografickým úpadkem je jedinou věcí, kterou Západ ještě má, jeho vojenská síla, řekl Orbán.

Takže si nevedeme dobře, Západ si nevede dobře v soutěži civilizací a nejhorší je, že si za to můžeme jen sami. Nemáme žádného konkurenta, který by mohl způsobit takovou spoušť. Když levice vypustila do světa virus, mnozí dobře smýšlející konzervativci říkali, že tento protinárodní virus je jen laboratorní škůdce. Levice nechce vypouštět své radikály do světa, oni si je zkrotí sami, říkali. Ale to se nestalo. Nebuďme naivní. Dnes vidíme, že tento virus neunikl, že byl vyšlechtěn, že se rozmnožuje a šíří se po celém světě. Migrace, gender, vokismus – to všechno jsou jen varianty, varianty téhož viru.

Dámy a pánové, podstatou nelegální migrace je zničení národního společenství. Jde o rozbití kulturního základu nezbytného pro fungování národního státu a na jeho místě vytvoření marginalizovaných, atomizovaných, soužití, ale nepřátelských skupin, které nikdy nevytvoří společenství a které nakonec nikdy nevytvoří stát.

Orbán poté obrátil pozornost ke kulturní debatě, která v posledních letech obklopuje Evropu i USA, a vzal si na mušku ideologii probuzení a genderovou propagandu, kterou využívá levice k prosazování své progresivní agendy.

Hnutí woke a genderová ideologie jsou přesně tím, čím bývaly komunismus a marxismus. Uměle rozdělují národ na menšiny, aby podnítily neshody mezi jednotlivými skupinami. To je jejich mocenská základna. Maďarský konzervativní experiment je úspěšný, protože marxisty známe na mnoho kilometrů daleko, a dokonce i po čichu, nevídaně. Sedí na nás už padesát let. Gender a woke také rozdělují národ na třídy a hlásají, že třída je důležitější než národ a předchází příslušnost k národu a předchází národní identitě. Přátelé, žil jsem 26 let pod marxistickým útlakem.

Všude, kde třídní boj zvedne hlavu, budou země založené na mírové spolupráci dějištěm nepokojů. Nebude už existovat vzájemný respekt a přijetí jeden druhého a zůstane jen bezvýhradné nepřátelství. Dámy a pánové, třetí variantou viru, který dnes ohrožuje západní národy, je progresivní zahraniční politika.

Maďarský vůdce poté nastolil otázku zahraniční politiky Západu a prohlásil, že progresivní administrativa, která má v úmyslu označovat lidi a země buď jako „dobré“, nebo „špatné“, je v současném politickém klimatu hluboce nebezpečnou politikou.

Progresivní zahraniční politika nás vždy vede k válce. Rozvrací země ve jménu vývozu demokracie a pak buď odejde, nebo odpluje, uvízne v nepořádku, který vytvořila. Zažil jsem mnoho takových barevných revolucí. Začalo to heslem svobody a pokračovalo liberální, pokrokovou převýchovou, zlepšováním člověka. Skončilo to chaosem, zmatkem a ostudou opuštěných zemí.

Jsem si jistý, že kdyby byl Trump prezidentem, žádná válka by dnes Ukrajinu a Evropu nezasáhla, takže se vraťte, pane prezidente, a udělejte Ameriku opět velkou a přiveďte nám mír.

Dámy a pánové, pokrokáři v posledních letech opět rozdělili svět na dobré, zlé, nacisty, ne-nacisty, demokracie a autokracie. Pokrokáři vždy provádějí imperialistickou politiku. To, co dělají, je imperialistický učebnicový příklad. Nejprve vyvíjejí diplomatický nátlak na národy. Očekávají od nich, že ukáží svou tvář. Zda podporují migraci, zda podporují genderovou propagandu, relativizaci rodin, sexualizaci dětí. Ti, kdo to odmítají, jsou nepřátelé a je na ně vyhlášena liberální fatva. Pokud řeknete, že gender a LMBTQ hnutí znamenají sexualizaci dětí, budete obviněni ze zrady západních hodnot. Pokud řeknete, že na univerzitách by nemělo jít o probouzení ideologie, ale o hledání pravdy, zaútočíte na akademickou svobodu. Pokud řeknete, že válka není v zájmu západního světa, budete označeni za tlačení Putinova vozu. Tady v Budapešti nás to už trochu unavuje, ale nemůžeme to brát na lehkou váhu. Nejnovějším imperiálním zahraničněpolitickým cílem pokrokářů je vzít členským státům EU právo na vlastní zahraniční politiku. Je třeba je zastavit, a to bude největší bitva v Bruselu v nadcházejících měsících.

Podle Orbána se naštěstí virus, který progresivisté rozpoutali v západním světě, začíná v některých evropských zemích nejen tlumit, ale i potírat. Maďarský premiér pochválil volební vítězství Giorgia Meloniho v Itálii na podzim loňského roku, stejně jako znovuzvolení Benjamina Netanjahua v Izraeli.

Paní Meloniové fandíme, aby italští bratři a sestry co nejdříve vykázali inspirativní výsledky. A v Jeruzalémě také zvítězily konzervativní síly.

Vidím, že ani tamní progresivní levice se s fakty nesmířila, ale mám pro premiéra Netanjahua dobrou zprávu, čím hlasitěji se liberálové ozývají, tím rychleji ztrácejí popularitu. Říkám to z vlastní zkušenosti. A tady jsou před námi.

Máme před sebou slibné španělské volby a hvězdy přejí našim polským přátelům. A pak volby do Evropského parlamentu, kdy se konečně můžeme zmocnit konzervativní elity a vysušit bruselskou bažinu.

Orbán dodal, že ti, kdo se bojí viru, nemusí hledat lék dále než v Maďarsku, kde jeho vláda zůstává stoická v prosazování konzervativních hodnot a vzdorná tváří v tvář liberální opozici z Bruselu.

Zastavili jsme migraci na našich hranicích, zakázali jsme sexualizaci dětí a genderovou propagandu ve školách a také nekompromisně pracujeme na míru. Funguje to. Zvítězili jsme čtyřikrát v řadě. Lidé mají pocit, že si s nimi někdo hraje. Podporují politickou sílu, která chrání a zastupuje zájmy celého národa. Ano, lidová vůle neboli demokracie jako taková je hlavní slabinou pokrokových sil. Je to místo, kde se mohou chytit?

Dámy a pánové, existují dva způsoby, jak dobýt město, jak to věděli už ve starém Římě. Buď se zmocníte městských hradeb, nebo se zmocníte městských svatyní. Moje rada zní, abychom začali se svatyněmi a pak se zmocnili hradeb. V posledních letech jsme dobyli velké evropské svatyně. Budapešť, Varšava, Řím, Jeruzalém, Vídeň nejsou beznadějné, ale pravdou je, že dvě hlavní svatyně moderní demokracie, Washington a Brusel, jsou stále v rukou liberálů. Ujistěme se, že tomu tak není.

Přeji vám všem, abyste při tom měli Boží podporu a vytrvalost. A pokud se máme 4. května setkat, ať je Síla s vámi.

Zdroj: rmx.news