Stálý monitoring ledové a klimatické situace v Antarktidě, který uskutečňuje Ruská antarktická výprava, nepotvrzuje hypotézu globálního oteplení. Oznámil to na tiskové konferenci v Petrohradu náčelník Antarktické výpravy Valerij Lukin. Podle jeho slov, obrovský masiv údajů, které dostávají výzkumníci Antarktidy z palub vědeckých lodí a z pěti celoročních antarktických stanic, a také rozbor změn ledové situace svědčí o cykličnosti změn podnebí, nikoli však o globálním oteplení jakožto stabilní tendenci. Na potvrzení svého tvrzení vyprávěl Lukin o neobyčejně těžké ledové situaci v okolí ruské stanice Novolazarevskaja.


Nehybná pole ledu tlustého 2 až 3 metry se tam letos prostíraly až na 18 kilometrů od břehu, kdežto v předchozích letech připlouvaly lodě přímo ke stanici po čisté vodě.Valerij Lukin připomenul rovněž dějiny osvojení Severní ledové cesty v Arktidě:

[quote align="center" color="#999999"]

V r. 1932 proplula po této trase samostatně, bez pomoci ledoborců, motorová loď Sibirjakov, v r. 1933 narazil ledoborec Čeljuskin na ledové překážky teprve 15 kilometrů od Beringova průlivu. A předtím, na začátku 20. století, se uskutečňoval hydrografický průzkum tohoto regionu jen pomocí ledoborců. A pak byla trasa po dlouhá desetiletí přístupná jen pro ledoborce. V současné době se stává Severní mořská cesta zase přístupnější pro lodě. [/quote]

Lukinovi dodává jistoty příběh ozónové díry nad Antarktidou, o níž se po dlouhou dobu hodně mluvilo a psalo, a pak, po přijetí Montrealské konvence, která zakázala použití freonu 4, ztratila světová veřejnost zájem o toto téma, i když ta ozónová díra nad Antarktidou zůstala:

[quote align="center" color="#999999"]

Bez freonu nebude fungovat ani jedna lednička a ani jedna klimatizace, a proto „východisko“ se rychle našlo. Firma Dupont dala na trh jiný druh freonu – freon 141, který je čtyřikrát dražší než jeho předchůdce. [/quote]

„Proč si už nikdo na ozónovou díru nevzpomíná?“, ptá se rétoricky náčelník Ruské antarktické výpravy, a navrhuje vlastní verzi:

[quote align="center" color="#999999"]

Dupont navrátil peníze investované do kampaně boje proti „vrahovi ozónové vrstvy“, a o ozónové díře se přestalo psát a mluvit. Jiná otázka je, proč chybí ozónová díra nad Arktidou? Dochází tam pravdaže pravidelně k menším roztržením ozónové vrstvy, ty se ale rychle zatáhnou, i když je objem hospodářské činnosti v Arktickém regionu mnohem větší, než v Antarktidě. [/quote]

Vysvětlení tohoto paradoxu nachází náčelník Ruské antarktické výpravy zase v koncepci cykličnosti změn podnebí.

[quote align="center" color="#999999"]

  • Vážení a milí čtenáři, podpořte nás zakoupením předplatného nezávislého magazínu AC24 Vědomí
  • [/quote]

    Zdroj: czech.ruvr.ru