Paul Dorian z excelentní stránky meteorologické vědy Vencore Weather nás tu aktuálně informuje o nejnovějších poznatcích o nejmocnějším přírodním cyklu, který pohání změny klimatu Severoatlantické oblasti: tím je teplotní cyklus povrchu Severního Atlantiku (SST). Zde shrnujeme hlavní body. Samozřejmě, chcete-li se seznámit se všemi podrobnostmi, přečtěte si celý ten článek na Vencore.


V kostce, ta stránka píše, že na Severním Atlantiku se „teď projevují známky nejspíš nadcházejícího dlouhodobého posunu zpět k teplotám povrchu chladnějším než normální (SST) a to by mohlo mít závažné dopady na klima v USA a na rozsah mořského ledu na Severní Polokouli.“

Vencore dodává následující graf severoatlantického tepelného obsahu (v hloubce 0-700 metrů):

Globální odchylka od stanoveného normálu v tepelném obsahu (GJ/m2) v horních 700 m Severního Atlantiku od ledna 1955. Ta tlustá čára představuje prostý klouzavý průměr za 37 měsíců (cca 3 roky). Zdroj dat: Národní Oceánografické datové centrum (NODC), climate4you.com. Poslední zobrazené období: říjen-prosinec 2015.

Následující níže uvedený graf poskytnutý Vencore jsou povrchové teploty Atlantiku (SST) od 70. let 19. století.

Jasně vidíme, že tento mohutný tahoun klimatu má cyklickou povahu, a že posledních 20 let se vyznačovalo velice teplými SST.