Vědcům se podařilo pomocí zcela nového typu motoru generovat energii pomocí kvantově mechanických jevů. (Foto: Flickr)

Zákony kvantové mechaniky jsou zajímavé nejen pro nové typy počítačů nebo bezpečné šifrování, ale lze je využít i pro revoluční motory. Mezinárodnímu týmu vědců se nyní podařilo vyvinout funkční motor kvantové velikosti.

Tento motor nepotřebuje k pohonu žádné palivo, ale spoléhá na kvantově mechanický jev: energetickou nerovnováhu mezi fermiony a bosony – specifickými částicemi kvantového světa.

Vědci využívají toho, že bosony se k sobě rády připojují a zaujímají nejnižší energetický stav. Fermiony se naopak navzájem vyhýbají a dávají přednost stoupajícím energetickým hladinám. Tyto rozdílné vlastnosti jsou základem revolučního kvantového motoru.

Účinnost až 25 procent

Při přeměně fermionů na bosony se uvolňuje energie. V tomto ohledu se nový motor stále podobá klasickému spalovacímu motoru. Na rozdíl od zavedené technologie zde však není potřeba žádné palivo a nevzniká žádné teplo.

Místo toho vědci spojili fermiony do dvojic a vytvořili tak nové bosony. Ty nakonec kvantový motor pohánějí. Zajímavé je, že účinnost kvantového motoru je velmi vysoká a dosahuje až 25 procent. Při optimalizaci je možné ještě další zvýšení.

Co všechno kvantový motor dokáže?

Výzkumníci zatím nenašli pro svůj revoluční kvantový motor konkrétní využití. Jedním z důvodů je, že k jeho realizaci jsou nutné speciální experimentální podmínky.

Základní výzkum má však vysoký potenciál pro budoucí aplikace. Jedno z myslitelných využití by bylo v supravodičích, ale stále se hledají i další možnosti.

Zdroj: pcwelt.de