Centrum Hoffman využívá ve svých podpůrných protokolech proti rakovině již více než 20 let vysoké dávky vitamínu C. Počáteční impuls přišel od Linuse Paulinga, který byl v šedesátých letech společně s Ewanem Cameronem průkopníkem používání vysokých dávek vitamínu C proti rakovině. (Foto: Wikipedia)

Nyní se znovu zvedá zájem o tento způsob boje proti rakovině díky novému, velmi slibnému výzkumu probíhajícím v Národním ústavu zdraví.

Cameron a Pauling zjistili, že vitamín C pomáhá pacientům s rakovinou žít přibližně čtyřikrát déle, než pacientům s rakovinou, kteří vitamín C nedostali. Při léčbě více než 1 000 pacientů s rakovinou, podávali ústně a nitrožilně vysoké dávky vitamínu C ve formě askorbátu sodného.

Krok zpět pro léčbu rakoviny vitamínem C ovšem nastal, když se doktor Charles Moertel z kliniky Mayo, úhlavní nepřítel nutričních terapií proti rakovině, snažil vyvrátit Paulingovu tezi. Ale nedodržel Paulingovy / Cameronovy pokyny nebo postupy.

Moertel si vybral skupinu pacientů v konečném stádiu rakoviny tlustého střeva, na které nezabíraly žádné formy konvenční léčby, včetně operativního zákroku, chemoterapie a ozařování, a podával jim ústně 10 gramů vitamínu C. Když se ve studii u pacientů nepodařilo prokázat lepší přežití v porovnání s těmi, kteří nedostali vitamin C, Moertel prohlásil selhání hypotézy vitamínu C jako účinné látky pro léčbu rakoviny.

Moertel opomenul zmínit, že přínos dosažený u Paulingových a Cameronových pacientů byl dosažen jak nitrožilním, tak ústně podávaným vitamínem C. Nakonec i on sám později podlehl rakovině.

Alternativní lékaři se mezitím snažili oživit nitrožilní podávání vitamínu C jako nástroje v léčbě rakoviny, ale teprve nedávno se objevil zásadní akademický výzkum.

Zesnulý Dr. Hugh Riordan z Kansasu léčil stovky pacientů s rakovinou pomocí dávek infuzí vitamínu C, v množství až 200 000 mg denně (200 g), které byly podávány několikrát týdně a trvaly 4 až 12 hodin. Vypracoval řadu anamnéz, které dokumentují působivé pokroky, ale jeho nedávná smrt přišla předtím, než byla jeho práce všeobecně uznána.

Dr. Jeanne Drisko, ředitelka KU Integrativní medicíny, jejímž mentorem byl právě Dr. Riordan, provedla řadu klinických studií, za účelem potvrzení přínosu nitrožilního vitamínu C při léčbě rakoviny. Zkoušky schválené FDA jsou nyní v plném proudu.

Výzkum v Národním ústavu zdraví začíná naznačovat, že vitamín C si zaslouží další šanci nalézt své místo jako součást arzenálu protinádorových terapií. Studie nyní naznačují, že i vysoká dávka vitamínu C podávaná ústy se špatně vstřebává. Hladina v krvi dosáhne „maxima” při dávkách 500 mg, které se podávají několikrát během dne.

Ale vitamín C podávaný nitrožilně je něco zcela jiného. Při podání v „kapačce” mohou být dosaženy mnohem vyšší koncentrace vitamínu C. Při těchto vyšších koncentracích má vitamín C odlišné vlastnosti, než když je podáván ústně. Zatímco ústně podávaný vitamín C zvyšuje imunitu a napomáhá opravě tkáně, je příliš slabý na to, aby zabíjel nebo inhiboval rakovinné buňky. Ale při vysokých dávkách přímo do krevního oběhu může působit k navýšení hladiny peroxidu vodíku hluboko v tkáních, kde se skrývají rakovinné buňky. Ničení s pomocí peroxidu patří mezi jeden z klíčových mechanismů, kterým bílé krvinky bojují s infekcí a rakovinou.

Výzkum, který právě probíhá, ukázal, že vysoké koncentrace vitamínu C mohou zastavit růst nebo dokonce zabít širokou škálu rakovinných buněk. Pouze nitrožilně podávaný vitamín C může zajistit vysoké dávky, které jsou účinné proti rakovině.

Nitrožilní vitamín C, je-li podáván vyškoleným, zkušeným lékařem, je bezpečný a dobře snášen, a to i v množství až 100 000 mg (100 gramů) denně. Musí být provedeny řádné krevní testy, aby bylo zajištěno, že je dobře tolerován a pacient musí být sledován. Dávky musí být postupně zvyšovány. Ne všichni pacienti jsou vhodnými kandidáty na nitrožilní vitamín C. Vitamín C může být bezpečně podáván i v případech, kdy pacienti podstupují chemoterapii a ozařování; ve skutečnosti studie schválená FDA na Univerzitě v kansaském Medical Center výslovně dovoluje souběžné podávání vitamínu C s konvenčními léčbami.

Nitrožilní vitamín C je jedním z klíčových postupů, které Hoffmanovo centrum využívá k podpoře léčby rakoviny, a doufáme, že další výzkum, který nyní probíhá, bude dále dokládat jeho přínosy.

Komentář: Není příliš překvapující, že léčebné postupy, jako je nitrožilní aplikace vitamínu C, jsou zcela nepřípustné pro mainstreamová zdravotnická zařízení – i když mnoho důkazů ukazuje na skutečnost, že to skutečně funguje. „Výzkum v oblasti rakoviny” se zaměřuje pouze na farmaceutika a chemické látky, nikdy na opravdu bezpečné a účinné léčby. Je to téměř jako by nechtěli, aby se lidé vyléčili … Viz též:

Dr. Ronald Hoffman