Spojené státy hledají dodavatele k projektování vojenských objektů na Slovensku. Příslušný tendr se už nachází na webových stránkách vládních zakázek. Podle dokumentu obsahují práce na slovenském území přípravu ke stavbě nových objektů a také k modifikaci, opravě či obnovení stávajících. Celkem chtějí USA vydat na modernizaci vojenské struktury na Slovensku 5 miliard dolarů. RT prostudovala dokument.


Inženýrská vojska USA v Evropě hledají dva dodavatele pro stavbu vojenských objektů na Slovensku. Příslušný tendr se nachází na webových stránkách státních zakázek americké vlády.

Podle textu zakázky hlavním úkolem dodavatele bude „projektování vojenských objektů na Slovensku". K úkolům společnosti bude patřit také plánování stavebních prací, příprava projektové dokumentace, finanční odhady, vypracování studie proveditelnosti a prověrka souladu s požadavky na ochranu životního prostředí.

Podotýká se, že projekt zahrnuje přípravné práce pro výstavbu nových objektů, a také pro modifikaci, opravy nebo rekonstrukci existujících, včetně letišť, skladišť pohonných hmot, kasáren, inženýrských komunikací, opraváren, administrativních budov a jiných amerických vojenských objektů.

V dokumentu se uvádí, že minimálně jedna smlouva musí být věnována americké společnosti nebo společnému podniku společností USA a země, v níž se bude provádět stavba.

Dokumenty, předkládané k projednávání, musí potvrzovat odbornou a technickou způsobilost", upřesňují autoři zakázky. Od provádějící společnosti je požadována zkušenost, znalost místní specifiky a schopnost pracovat s velkými projekty. Termín smluv je 3 až 5 let. Celkový objem všech plateb nemá přesáhnout 5 milionů dolarů, uvádějí webové stránky.

Společně s partnery

Jak řekl RT oficiální mluvčí Společného velení Ozbrojených sil USA v Evropě podplukovník David Garrett, úřad společně s Korpusem vojenských inženýrů Ameriky zahájil práci na projektu v rámci Iniciativy pro upevnění evropské bezpečnosti.

V současné době na Slovensku nejsou americké vojenské základny ani vojáci, umístění natrvalo, uvedl Garrett.

„Pokračujeme náležitým způsobem v práci na rozvoji infrastruktury společně s našimi spojenci a partnery", vysvětlil podplukovník.

„Inženýrská vojska USA v Evropě provádějí inženýrsko-stavební práce, operace na zajištění stability a poskytují produkci a služby v oblasti ekologické kontroly pozemním vojskům a vojenskému letectvu a také dalším státním institucím USA a zahraničních vlád na celém území, spadajícím do sféry odpovědnosti Evropského velení OS USA a Afrického velení OS USA", uvádí se na oficiálním portálu útvarů.

Kanceláře Inženýrských vojsk USA v Evropě se nacházejí od Belgie po Turecko.

„Od roku 2004 je Slovensko členskou zemí NATO a aktivně se účastnilo vojenských operací aliance na Balkánu, v Afghánistánu a Iráku. Kromě toho byla mezi Slovenskem a NATO uzavřena dohoda o reformování ozbrojených sil země podle norem NATO. V samotné alianci se zabývají slovenští odborníci ochranou před zbraněmi hromadného ničení a zúčastnili se minových a ženijních prací. Pro takovou spolupráci mají vojenské základny na Slovensku odpovídat normám NATO", řekl v rozhovoru pro RT vojenský expert Alexej Leonkov.

Uvedl, že USA mohou využívat jakoukoliv základnu členských zemí NATO.

„Dlouhou dobu se infrastruktura NATO v Evropě pouze snižovala, ale teď v souvislosti se změnou politiky a upevněním role USA v alianci Evropa vychází vstříc — základny mají být opraveny, proto probíhá modernizace objektů NATO k přijetí zvýšeného vojenského personálu", vysvětlil odborník.
Loading...