V dubnu 1961 přednesl tehdejší americký prezident John F. Kennedy projev v New Yorku před asociací vydavatelů novin, ve kterém varoval před řadou i dnes aktuálních hrozeb. (Foto: Youtube)

Běžně se o něm nedočtete, politici se o něm nezmiňují (často ho, při vší úctě, ani neznají). Přikládáme proto několik znepokojivých citací amerického prezidenta a video s českými titulky.