Německo hodlá zbavit statutu běžence cizince, kteří pravidelně navštěvují rodnou vlast. Ministr zahraničí SRN Horst Seehofer to sdělil v nedělním rozhovoru pro list Bild am Sonntag. (Foto: Flickr)

„Ten, kdo jako syrský běženec pravidelně tráví dovolenou v Sýrii, nesmí vážně mluvit, že je tam pronásledovaný, takové lidi je třeba připravit o status běžence,“ řekl.

Ministr sdělil, že imigrační úřady znovu prošetří status každého jednotlivého cizince, pokud se dozvědí o jeho návštěvách v zemi, ze které emigroval.

Seehofer dále připomněl, že se všichni syrští běženci budou jednou muset vrátit do vlasti.

„Až to situace dovolí, uskutečníme deportaci,“ řekl ministr. 

Těmto prohlášením předcházely zprávy v německých médiích o činnosti turistických kanceláří, jež nabízejí zájezdy do Sýrie. Statistická data ale uvedena nebyla.

V roce 2018 požádalo o azyl v SRN asi 166 tisíc cizinců. V roce 2017 činil jejich počet 198 tisíc. Vrchol migrační krize připadl na rok 2015, tenkrát do republiky dorazilo 890 tisíc žadatelů o azyl.

V červenci bylo informováno o tom, že se Česká republika  stává stále více populárnějším tranzitním kanálem pro migranty mířící do Německa, než tomu bylo dříve. Podle výroční zprávy, kterou představil Horst Seehofer, se loni počet nelegálních běženců, kteří překročili patřičnou hranici, zvýšil o 6,5 procenta. Vzrostl tedy na úroveň 4 295 lidí, zatímco v předminulém roce šlo o 4 035 uprchlíků. Souhrnný počet registrovaných nelegálních přechodů hranic se rovnal 42478 případům, což bylo o 15 procent méně než v roce 2016.

Seehofer zároveň zdůraznil, že jeho země na hranicích s Českou republikou nepotřebuje žádná stálá kontrolní stanoviště, jako je tomu například u hranic s Rakouskem. Přechodné a „inteligentní“ kontroly dle něj tedy mají stačit.

Německo právě na hranicích s Rakouskem evidovalo větší počet nelegálních přechodů než na české hranici. V podstatě se jednalo o 11 464 případů. V této souvislosti tak bavorská pohraniční policie, která byla založena v minulém roce, soustředí svou činnost a úsilí právě na hranice s Rakušany.

Co se týče ostatních zemí, přes které se migranti dostávají do Německa, na třetí pozici se po Rakousku a České republice umístilo Švýcarsko, u něhož bylo zaregistrováno 4 062 případů.

Na francouzské a polské hranici tyto ukazatele činily 3 736 a 2 061 případů. Nejméně migrantů proudí do Německa přes hranici s Lucemburskem (289).

Větší část migrantů, které německá policie takto zachytí, není rovnou navrácena do země, z níž přišla. Pokud požádají v zemi o azyl, a pokud tak neučinili již dříve, většinou jsou do Německa vpuštěni.

Zdroj: snews.com, bild.de