Fabian Schrumpf, poslanec zemského sněmu za CDU v Essenu, obhajoval zřízení ohlašovacích center pro „rasistické a queer-nepřátelské incidenty“ zemskou vládou Severního Porýní-Vestfálska, ale zároveň vyjádřil pochopení pro vznikající diskusi. (Foto: Wikimedia)

Obecnou kritiku svého stranického kolegy Dirka Kalweita z Essenu však Schrumpf považuje za přehnanou. Kalweit ostře odsoudil zřízení horkých linek jako „nesmysl“ a „výzvu k udávání“ a obvinil zemskou CDU, že je příliš pod ideologickým palcem svého koaličního partnera Zelených.

Podle Schrumpfa se čtyři nová ohlašovací střediska, která mají registrovat nepřátelství vůči homosexuálům, rasismus zaměřený proti muslimům, rasismus zaměřený proti Romům a další formy rasismu, například vůči černochům nebo Asiatům, nezaměřují na skutečné nebo údajné pochybení jednotlivců, ale na shromažďování údajů o diskriminaci. Mají pomoci tvůrcům státní politiky lépe posoudit problém.

„Nevytváříme zde státní zastupitelství a nejde o to, abychom někoho individuálně udávali,“ zdůrazňuje místopředseda zemské parlamentní frakce CDU. „Slovo „ohlašovna“ však může vyvolávat asociace,“ připouští Schrumpf. V tomto ohledu nebylo sdělení odpovědného ministerstva pro rodinu ministryně Josefine Paulové (Zelení) zcela šťastné. Zde je zapotřebí „citlivější“ přístup.

Zdroj: waz.de