Uvádí se, že se daných manévrů zúčastnilo téměř 130 tisíc vojáků. Konkrétně se jednalo o mezinárodní vojenská cvičení Centrum-2019, kterých se krom Ruska účastnilo dalších osm států. Daná cvičení probíhala celkem šest dnů a ve více než deseti lokalitách, včetně Kaspického moře a výcvikových prostorů zúčastněných států. (Foto: Youtube)