Bylo jim řečeno, že je nehumánní držet manželské páry v domovech pro seniory odděleně. Přesto to udělali! (Foto: Twitter)

Manželé se po roce odloučení konečně znovu setkali v jednom pečovatelském domě!

Vy to možná vidíte jako radost, já to vidím jako největší ostudu našich životů! Stejně jako mobilní schodišťové výtahy.

Matt Hancock