Výzkum zjistil, že lidé, kteří nebyli očkováni vakcínou proti COVID-19, měli v průběhu pandemie nižší míru výskytu závažného onemocnění virem. (Foto: Flickr)

Článek, který byl umístěn na preprintový server ResearchGate, vycházel z údajů od více než 18 500 respondentů ze 175 zemí. Analýza odhalila, že osoby neočkované proti COVID-19 hlásily méně případů hospitalizace ve srovnání se svými očkovanými protějšky.

MSN – zpravodajský web, který v roce 1995 založila společnost Microsoft nadšence do očkování Billa Gatese – o studii informoval a svůj článek nazval „Závažné onemocnění COVID-19 ‚vzácné‘ u neočkovaných lidí“, ale zdá se, že po zveřejnění článek stáhl. Archivní verze článku jsou však stále k dispozici.

Průzkum – „Self-reported outcomes, choices and discrimination among a global COVID-19 unvaccinated cohort“ – probíhal od září 2021 do února 2022. Údaje shromážděné pro tento průzkum analyzoval nezávislý mezinárodní tým vědců pod vedením doktora Roberta Verkerka, zakladatele a výkonného a vědeckého ředitele Alliance for Natural Health International.

„Je důležité si uvědomit, že vzhledem k tomu, že kohorta představuje samovýběr, a nikoli náhodně vybraný vzorek, nelze zjištění přímo srovnávat s jinými observačními studiemi založenými na údajích získaných na základě vlastního hodnocení náhodně vybraných subjektů,“ zdůraznil autor studie.

Mnoho neočkovaných osob zahrnutých do analýzy se rozhodlo pro přírodní léčbu, jako je vitamin D, zinek, kvercetin, a léky, jako je ivermektin a hydroxychlorochin.

Studie také zjistila, že lidé neočkovaní proti COVID-19 čelili kvůli svému rozhodnutí diskriminaci, přičemž 20 až 60 procent lidí v každé zemi uvedlo, že se stali osobním terčem „nenávisti nebo viktimizace“.

„Respondenti uváděli, že se cítí být viktimizováni ještě více v jednotlivých státech, přičemž největší míra viktimizace byla mezi respondenty v jižní Evropě (61 %), západní Evropě (59 %), Austrálii a na Novém Zélandu (57 %) a v Jižní Americe (57 %),“ vysvětluje dokument.

Průzkum navazuje na další studie, které dospěly k podobným závěrům ohledně účinnosti vakcíny COVID-19. Například zpráva Kochova institutu hodnotící údaje německé vlády zjistila, že 80 % případů varianty Omicron se v zemi vyskytlo u plně očkovaných osob.

Zdroj: thenationalpulse.com