Monopol (výhradní nebo rozhodující právo či postavení organizace, skupiny, státu i jednotlivce v určité oblasti. pozn. red.). Dokument o tom, jak funguje svět. (Foto: Youtube)