Navštěvují mimozemšťané naši planetu? Odborník na mimozemské civilizace doktor Stephen Greer o tom přináší řadu důkazů. (Foto: Wikimedia)

Existují nevyvratitelné důkazy o cizích návštěvách na Zemi, řekl v rozhovoru programu SophieCo na RT Dr. Stephen Greer, ředitel projektu Discovery a Centra pro studium mimozemské inteligence. Ufolog tvrdí, že zástupci mimozemských civilizací dlouhodobě provádějí tzv. průzkumné mise. Současně jsou podle něj tito mimozemšťané opatrní a ostražitě sledují vývoj lidstva, zejména pokud jde o výrobu zbraní hromadného ničení. Zároveň Greer dodal, že po dobu 25 let pracoval na zveřejňování „utajovaných“ informací o UFO.

Doktore Greere, podle vašich slov tedy nejsme ve vesmíru sami a mezi námi a mimozemšťany už proběhlo mnoho kontaktů. Ale většina takových prohlášení se zdá být podivná. Jak můžeme jednou provždy prokázat, že mimozemšťané existují a byli již objeveni?

Velmi dobrá otázka. Ve skutečnosti se tak už stalo. V roce 2017 byl natočen dokument „Nepřiznané“. Je pojmenován podle prvního slova ve znění „Nepřiznané projekty s omezeným přístupem“ – tak američtí vojáci označují špičkové programy týkající se UFO a mimozemského života.

V něm můžete vidět, že více než 950 vojáků s přístupem k nejtajnějším materiálům podalo svědectví, předložili dokumenty a fotografie. Dokonce jsme provedli vyšetření biologického vzorku mimozemského původu. Existují tedy nezpochybnitelné důkazy, že nás mimozemšťané návštěvují a upřímně řečeno, každý účastník utajovaných projektů o tom ví.

Veřejnosti to však sděleno není, je tu snaha všechno uchovat v tajnosti kvůli technologiím a petrodolarové makroekonomii. Toto utajení tu není kvůli takzvaným mimozemšťanům, ale kvůli geopolitickému vlivu a penězům. Jako obvykle.

Mám pár otázek ohledně verze obrazu světa, který jste uvedl. Za prvé: mimozemšťané k nám přilétají jen na chvíli, nebo se již tady pevně usadili?

Ne, jsou to výzvědné mise. Od té doby, co jsme začali zkoušet atomové zbraně, počet návštěv mimozemských civilizací na naší planetě zřetelně vzrostl: mimozemšťané jsou zjevně znepokojeni naší schopností ničit i našimi zbraněmi hromadného ničení. Pozorování takzvaných UFO i jejich počet značně vzrostly poté, co jsme vyvinuli jaderné zbraně a vodíkovou bombu.

To je fakt a máme pro to velké množství svědků, kteří byli zapojeni do nejtajnějších projektů a byli přítomni v jaderných zařízeních, kde přistávala mimozemská plavidla, aby sledovala naši činnost.

Mnoho lidí (zvláště samozřejmě pisatelé sci-fi) nás inspirovalo myšlenkou na riziko nějaké mimozemské invaze nebo hrozby. Ale všechno je naopak: za hrozbu považují oni nás, mimozemšťané lidskou civilizaci nyní vnímají jako nestabilní, neschopnou nastolit mír na planetě. To se mělo stát už po druhé světové válce, ale změny k lepšímu stále nenastaly.

Myslím, že mimozemská inteligence čeká na zrychlení vývoje naší civilizace a až do té doby nepřistoupí k otevřené akci, pokud ovšem nedojde k nějaké katastrofě.

Pokud nějaká civilizace ovládla možnosti mezihvězdných letů, pak nás může pokládat za zaostalé?

Ano. Ale problém je následující: my do vesmíru létáme, ne? Máme ISS, poslali jsme na Mars bezpilotní aparát a v budoucnu vypustíme pilotovaný. Přistáli jsme na Měsíci. Mimochodem, můj strýc se zúčastnil projektování měsíčního modulu, v němž přistál Neil Armstrong.

Snažím se lidem sdělit: když jsme si začali osvojovat okolní vesmír a zároveň vyvíjet zbraně hromadného ničení, byl to signál, že naše civilizace je v určité fázi vývoje, kdy může nastat problém. Myslím, že jsme považováni za vyvíjející se, ale současně problematickou civilizaci.

Takže hlavním úkolem celého lidstva je vykročit z té naší roztříštěné opičí společnosti, v níž hloupě bojujeme proti sobě navzájem, do fáze mírového soužití, kdy budeme létat do vesmíru s dobrými cíli. Když dosáhneme tohoto důležitého milníku, ostatní civilizace se s námi budou kontaktovat mnohem otevřeněji.

Podle vašich slov tedy existuje zvláštní organizace, která v tajnosti udržuje vše, co souvisí s UFO. Ale mimozemšťané by nebyli omezeni pouze na Ameriku, a pak by o nich museli vědět i vlády jiných světových mocností. Existuje tedy nějaká mezinárodní dohoda?

Ano.

Nebo vlády jednotlivých států samy rozhodují o kurzu v oblasti mimozemských kontaktů?

Tím se zabývá nadnárodní organizace. Je třeba vysvětlit rozdíl mezi mezinárodní strukturou, jako je OSN. Pro nadnárodní organizaci neexistují geopolitické hranice. Existují například doklady o tom, že uprostřed studené války spolupracovala KGB v této oblasti s americkými zpravodajskými službami.

Takže tato otázka byla utajovaná po několik desetiletí společným úsilím několika zemí. Ale lví podíl na práci leží na Spojených státech – prostě kvůli jejich technologickému rozvoji, a musíme připustit, že mají obrovský makroekonomický vliv.

Dokumentární film Sirius, natočený podle vaší knihy, začíná tvrzením, že za nespravedlivým finančním systémem, který prospěje jen hrstce lidí a zanechává americkou střední třídu v nouzi, je síla ropných společností. Možná, že všechny rozhovory o UFO jsou vaším způsobem vyjádření extrémní nespokojenosti s tím, co se děje v reálném světě?

Ne, prostě si uvědomuji, že náš svět je jen bledým stínem toho, čím by mohl být, kdybychom použili technologie vyvinuté v posledním půlstoletí v různých tajných programech. Používáme letadla a automobily, ropu a plyn, i když je ve skutečnosti nepotřebujeme.

V posledních několika desetiletích jsme se již bez nich mohli obejít. Byl však učiněn závěr, že zveřejnění nových technologií by mělo ničivý dopad na současný makroekonomický systém. Takovou diskuzi musí vést všichni společně.

Lidé se stále více obávají problémů, jako je změna klimatu, znečištění ovzduší a s tím související smrtí. Takové problémy však lze vyřešit, ale ne jen pomocí sluneční nebo větrné energie. Je nutné využít ku prospěchu lidstva odvážné vědecké objevy, které jsou už nejedno desetiletí zkoumány v rámci špičkových programů.

Také jste řekl, že ne o všech těchto projektech jsou informováni američtí prezidenti. Dokonce jste uskutečnil zvláštní briefing pro Baracka Obamu a také jste vystoupil před Kongresem. Jak to šlo?

Zjistil jsem, že všichni chtějí znát pravdu. A právě proto jsem teď ve Washingtonu. To je největší „Le secret de Polichinelle“ – otevřené tajemství v historii. I když jsem poprvé připravoval briefing pro prezidenta Billa Clintona a ředitele CIA, každý si byl dobře vědom existence velkých tajemství v této oblasti.

V Americe volení úředníci zpravidla nemají kontrolu nad takovými projekty. Pokud nevěříte, vzpomeňte si na slova Jimmyho Cartera (39. prezidenta Spojených států – RT), poté, co se stal prezidentem a pokusil se vyznat v této záležitost. Na otázku, jaké to je být nejmocnějším člověkem na světě, odpověděl, že to není otázka pro něj, protože s určitými věcmi nebyl obeznámen a nemá nad nimi kontrolu.

Už příliš dlouho narážíme na podivné zájmy, které se staly velmi nedemokratickými a ohrožují světovou svobodu, a dokonce i naši existenci v rámci biosféry. Už jsem řekl, že pro Spojené státy je taková míra utajování problémem už od doby Eisenhowera, ale existuje i v jiných zemích.

Pokud je otázka UFO tak tajná, že ani prezidenti s ní nejsou seznámeni, jak je možné, že jste ještě naživu? Proč máte povoleno vytvářet dokumenty pro Netflix? Mluvíte o odhalování rozsáhlého vládního spiknutí a přitom CIA zabila mnoho lidí i za daleko méně…

Tři lidé z mého týmu už zabiti byli, včetně bývalého ředitele CIA… Ale já bych nechtěl jít do podrobností. Tím spíš, že máme opatření na ochranu toho, na čem pracujeme. Shromáždil jsem spoustu údajů, a pokud by se mi něco stalo, budou okamžitě zveřejněny na internetu, což by pro naše nepřátele byla katastrofa. Takový mechanismus používáme už 20 let.

Kromě toho jsem se seznámil s lidmi pracujícími v Pentagonu a CIA, kteří by podle mého názoru tyto informace s radostí zveřejnili. Neexistuje jasný rozdíl mezi „my“ a „oni“. Mnoho lidí z celého světa by rádo tyto informace zveřejnilo.

Moje dobrá známá Carol Rosen úzce spolupracovala s vysokými úředníky v Rusku, kteří chtějí totéž, protože sdílejí naše názory. V Číně, ve Velké Británii a v Kanadě existují podobné osoby. Takže je tu určitě pokrok. Ale nic se nestane, dokud si lidé neuvědomí závažnost situace a neuvidí potenciál pro řešení problémů životního prostředí, státního řízení a ekonomiky na celém světě.

Vrcholní vojenští a vládní činitelé již téměř 60 let vydávají prohlášení, že mimozemšťané existují. Osobně jsem mluvila s bývalým ministrem obrany Kanady…

Jsme dobře obeznámeni.

…který mi řekl, že naši Zemi navštěvuje mnoho mimozemských ras. Ale nikdo nebyl schopen poskytnout hmatatelné a nezvratné důkazy. Zajímalo by mě, kolik očitých svědků je třeba? Je skutečně nutné, aby létající talíř přistál na Rudém náměstí nebo u budovy Pentagonu, aby všichni existenci mimozemských civilizací přiznali?

Ne, to nutné není. Ale je třeba lidi s těmito věcmi správně seznamovat. Proto zveřejňujeme populární vědecké filmy a další produkty. Paul Hellier, bývalý ministr obrany Kanady, je můj dobrý přítel. Také jsem ho uvedl do případu a v Torontu jsme uspořádali tiskovou konferenci.

Existuje obrovské množství takových důkazů, včetně nezvratných, věcných, materiálních. Máme je a shromažďoval jsem je po celá desetiletí. Jediná otázka spočívá v tom, kdo o tom bude mluvit. V USA to vypadá tak: pokud kterýkoli program začne tyto důkazy o existenci UFO podrobně studovat – bude uzavřen.

A to si všichni myslí, že v Americe jsou média svobodná… Ne, jsou pod kontrolou. Kdyby CNN začal kopat hluboko, byl by jim řečeno, aby přestali. Už jsem to viděl. Spolupracovali jsme se společností ABC News a předal jsem jim 35 hodin materiálů s vysoce známými svědectvími a nezvratnými důkazy. Ale pověřenému producentovi kanálu bylo zakázáno takový materiál vyrobit…

Zdroj:  ez.com, rt.com