Vědci z Kalifornské univerzity v Los Angeles dospěli k závěru, že uprostřed Mléčné dráhy může být další obří černá díra, a zároveň dokázali Einsteinovu teorii relativity. Informace o tom je na portálu Phys.org. (Foto: NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Christopher Go)

Vědci pozorovali hvězdu S2, která se nachází poblíž obří černé díry Sagittarius A* (zkráceně označovanou jako Sgr A*), a to ve vzdálenosti 120 astronomických jednotek či 120 středních distancí mezi Zemí a Sluncem.

Závěry vědecké práce svědčí o tom, že druhá obří černá díra nemůže být více než 100krát masivnější než Slunce, jinak by svým gravitačním polem ovlivnila trajektorii hvězdy. Předpokládá se také, že nemůže být vzdálena od hvězdy více než 200 astronomických jednotek.

Podle odborníků je existence druhé obří černé díry svědectvím toho, že se v minulosti Mléčná dráha střetla s další a menší galaxií.  

Zároveň byla prověřena Einsteinova obecná teorie relativity. V loňském květnu se hvězda S2 sblížila s černou dírou a délka vln světla hvězdy by se měla roztahovat a směřovat do červené oblasti spektra.

Ukázalo se, že pomocí Einsteinovy teorie lze přesně předpovědět, jaký účinek bude mít gravitační pole Sgr A*.

Uvádí se, že pár černých děr v jádře Mléčné dráhy má vypouštět gravitační vlny, které současně nelze detektovat pomocí existujících přístrojů.

Vědci doufají, že nový detektor LISA (Laser Interferometer Space Antenna) bude mít potřebnou citlivost. Ten však začal být provozován až v roce 2034.

Dříve byla v časopise Astrophysical Journal informace o tom, že se astronomům podařilo objevit světlo obrovské prašné galaxie.

Podle vědců tato galaxie vznikla 970 milionů let po velkém třesku a je nejvzdálenější ze všech známých galaxií, kde vznikají hvězdy.

Zdroj:  phys.org