Podle nové zprávy by podmořská zlomová linie podél západního pobřeží USA mohla vyvolat katastrofické mega zemětřesení, které bude ničivější než „velké“ kalifornské. (Foto: Flickr / ilustrační)

Zemětřesení by mohlo vyvolat až 100 metrů vysoké vlny tsunami, zničit přes půl milionu budov a jen v Oregonu a Washingtonu zabít více než 10 tisíc lidí.

Vědci pomocí pokročilých mapovacích technik zjistili, že se zlom dělí na čtyři segmenty, což zvyšuje riziko zemětřesení o síle 9 stupňů.

Zjistili, že se zlom dělí na čtyři segmenty, místo aby tvořil jeden souvislý pás jako většina zlomových linií.

Tento objev by mohl mít katastrofičtější následky, protože tektonické desky se mohou podsouvat jedna pod druhou, čímž vzniká větší tlak a silnější zemětřesení.

The Cascadia Subduction Zone extends along a 600-mile strip of the Pacific Ocean off the coast of southern Canada , Washington, Oregon and northern California. If it erupted, it could cause a magnitude-9 earthquake to strike the region. The darker areas mark the region that would receive the most damage, extending inland where the devastation would be more moderate
Foto: Daily Mail

Pokud by západní pobřeží USA zasáhlo zemětřesení o síle přes 9 stupňů, mohlo by vyvolat tsunami dosahující výšky 100 metrů a více, zabít více než 10 tisíc lidí a způsobit škody za více než 80 miliard dolarů jen v Oregonu a Washingtonu.

Krizové plány pro případ katastrof v Oregonu a Washingtonu varují, že po tak silném zemětřesení by mohly čelit vlně dlouhodobých úmrtí v důsledku nemocí způsobených vystavením mrtvým tělům, zvířecím mrtvolám, kontaminované vodě a únikům nebezpečných látek z komerčních, průmyslových a domácích zdrojů.

Zdroj: dailymail.co.uk