Rostoucí vliv technických gigantů nutí vlády po celém světě, aby se rychle přeorientovaly obecně z přístupu laissez-faire na novou formu intervencionismu a zkoumání zaměřeného na stanovení jasných pravidel, která skoncují s čím dál neurčitějšími hranicemi mezi sektory. (Foto: Pixabay)

Podle zdrojů plánuje čínská vláda dotlačit technické giganty jako Ant Group, Tencent a JD.com ke sdílení ohromného množství dat o spotřebitelských úvěrech v jejich držení, aby se zabránilo nadměrné míře zadlužení a snížily se šance na podvody.

Plán stanovuje, že čínští regulátoři včetně Lidové banky Číny nařídí internetovým platformám, aby poskytly svá data z celé země zápůjčním společnostem. Tyto agentury pak zahájí sdílení široké škály spotřebitelských dat s bankami a dalšími finančními institucemi.

Tento krok čínských regulátorů určitě postihne základní důvod moci internetových platforem, které díky kriticky důležitému aktivu, jako jsou data, považovaná za ropu 21. století, neustále zvyšují míru svého vlivu a poskytují jim páky ve formě možnosti lákat spotřebitele a provádět management rizik.

Jedním z klíčových problémů této nově plánované politiky je to, že moderní digitální ekosystémy vedly k podnikatelským modelům, kde se hranice mezi tradičními průmysly rychle ztratily a kde dříve nepropojené sektory jsou teď propojeny sdílením stejných uživatelů a dat.

To zvláště platí pro rozvíjející se země jako Čína, jejíž digitální prostředí zažilo zrození společností jako Alibaba, které rychle přešly z role online maloobchodníka na finanční společnost, jinými slovy na společnost všeho, která těží z ekosystému, jenž nebrání rozvoji podnikání napříč odvětvími.

Čínští regulátoři proto teď usilují o prosazení jednotné cirkulace dat, která zabrání problémům způsobeným současnou asymetrickou distribucí informací, a když to dělají, tak zainteresovaným garantují příležitost přijímat informovanější rozhodnutí.

Možnost pro věřitele, aby měli přístup k informacím o spotřebitelích, jde na ruku zvýšení obecného povědomí o míře tržního rizika a na druhou stranu k novému vyvážení tržní informovanosti bank zapojených do partnerství s firmami finančních technologií.

To převážně platí pro menší banky, které dosud trpěly vysokou závislostí na datech držených partnery z oboru finančních technologií jako Ant kvůli nedostatečnému měřítku a pokrytí přítomnosti na celém území, čímž velká čtyřka čínských bank netrpěla.

Krok k přinucení technických gigantů, aby sdíleli data o spotřebitelských úvěrech, zvýší celkovou míru sledování finančních trhů a zamezí nečekaným platebním neschopnostem, které předtím vytvářel nedostatečný přístup věřitelů k údajům o úvěrech, přičemž se omezí možnost pochybení při plnění závazků, která by mohla vést k rozsáhlému systémovému riziku.

Sdílení dat o spotřebitelských úvěrech navíc bankám pomůže lépe odvést svou práci při hodnocení kreditní spolehlivosti zákazníků, když využijí velkých dat a umělé inteligence, která nakonec rozhodujícím pomůže zlepšit přesnost předpovědí platebního chování věřitelů stejně jako zlepšit kvalitu kreditů při půjčování a míru přijímání úvěrů.

Rozhodnutí čínských regulátorů přistoupit ke sdílení spotřebitelských dat lze také vnímat ve světle nedávné žádosti Mezinárodního měnového fondu obsažené v Článku IV jeho výroční zprávy, aby Čína omezila finanční rizika, neboť na místní úrovni roste míra zadlužení a to hlavně v soukromém sektoru spolu s obecným zhoršováním úvěrové kvality.

Lidová banka Číny už na Konferenci centrály ekonomiky práce dala jasně na srozuměnou, že má letos v úmyslu postupovat s vyváženým přístupem, aby stabilizovala růst a prevenci rizik přes vyšší finanční podporu malým a středním podnikům, aby se stabilizovala jejich zadluženost a omezil se podíl špatných úvěrů.

Plánované sdílení spotřebitelských dat je celkově reakcí na rostoucí nezbytnost bezpečnosti celého domácího finančního trhu a čínská vláda v tomto smyslu předvedla, že dobře chápe, že země v první řadě potřebuje stabilitu, přičemž nemůže dovolit hru s nulovým součtem pro neregulovaný sektor finančně technických služeb.

Matteo Giovannini