Tak si tedy ještě jednou a naposledy shrňme klasické protiruské argumenty, kterými se stále znevažuje Rudá armáda. Napočítal jsem jich sedm, které se dokola opakují, píše na facebooku slovenský poslanec Ĺuboš Blaha.

1. Prý 2.světovou válku začal Hitler se Stalinem

Ne, Sovětský svaz nezačal druhou světovou válku. To je čistý hoax. Bylo to nacistické Německo, které se chystalo ovládnout svět, napadlo Polsko a za největšího nepřítele označovalo "židobolševické" Rusko. Sovětské Rusko se jen bránilo.

Poté, co došlo k Mnichovské zradě v roce 1938 a československé území západní mocnosti ponechali Hitlerovi, v SSSR rostly obavy z izolace a z války s Německem, kterou v té době nemohli vyhrát.

Pakt Ribbentrop-Molotov byl způsob, jak SSSR získal čas na vybudování Rudé armády, která později porazila Hitlera.

Kdyby západní mocnosti (Francie a Británie) přijaly nabídky SSSR na spojenectví proti Hitlerovi, žádný pakt by nebylo nezbytné podepsat.

Ze strany SSSR šlo o defenzivní taktiku. Válku začala západní mocnost – Německo. Taková je historická pravda.

2. Prý SSSR okupoval Polsko a proto je agresorem

Ne, okupaci Polska nelze vytrhávat z dobových kontextů. SSSR posunulo hranici na tzv. Curzonovu linii, kterou v dobách polsko-sovětské války (1919-1921) preferovali zpočátku i západní mocnosti.

Kontext byl jiný než dnes, kdy území polského státu nikdo nezpochybňuje. Vinit historické aktéry z pohledu současnosti je školskou intelektuální chybou, kterou velmi rádi zneužívají demagogové, když se jim to hodí.

SSSR i podle uznávaných britských historiků okupací Polska a Pobaltí v roce 1939 vytvářelo obrannou linii, neboť počítalo s tím, že Hitler časem SSSR napadne.

Alternativou nebylo svobodné Polsko, ale to, že by Hitler ovládl celé Polsko. Na ruských okupovaných územích nedošlo k systematickému vyhlazování Židů a Poláků. Pokud by hitlerovské Německo obsadilo celé Polsko, počet obětí koncentračních táborů by byl daleko vyšší.

3. Prý SSSR spáchal katyňský zločin a proto si nezaslouží díky za osvobození Polska

Katyňský zločin je samozřejmě zavrženíhodný. Nejčastěji se uvádí počet 15 tisíc polských zajatých vojáků, kteří byli v roce 1940 zavražděni.

Je to strašné, jen rovněž nelze zapomínat na historický kontext: Když Polsko napadlo Rusko v roce 1919, tak se do zajetí dostalo 100 tisíc rudoarmějců, po krutém zacházení v polském zajetí zemřelo 16-18 tisíc rudoarmějců (údaj podle polského, ne ruského historika).

Podle běloruského historika Mališevského šlo dokonce o 50 tisíc zajatců, kteří nepřežili polské zajetí.

Podle Oskara Krejčího bylo toto "jedním z impulsů pro katyňský zločin o dvě dekády později". To tento zločin nijak neomlouvá, ale je třeba znát celou pravdu o vzájemných polsko-ruských antipatiích z minulosti.

Navíc, během osvobozování Polska zahynulo více než 600 tisíc sovětských vojáků. To je počet, který si zaslouží úctu. Odbavovat se na jejich hrobech, ať už je bolest za Katyň jakákoliv velká, je prostě zvrácené.

4. Prý v Rudé armádě nebojovali jen Rusové, ale i jiné národy

Ano, to je pravda. Zaprvé ale převážná část vojáků Rudé armády byla ruské národnosti. Rusko tvořilo nepoměrně největší národ v SSSR a rádi to Rusku připomínají všichni, co ho viní za studenou válku či za Srpen 1968. Je pokrytecké neuznat jim jejich největší zásluhu na porážce fašismu, ale kopat do nich za všechno, co spískal SSSR?

Zadruhé, Ruská federace je nástupnickým státem SSSR, čili když chceme vyjádřit dík osvoboditelům ze SSSR, diplomaticky se to dělá tak, že ji vyjádříme Ruské federaci.

Zatřetí z pohledu národnostních statistik zemřelo ve válce s nacisty 14 milionů Rusů. Žádný národ si nevytrpěl více. A díky nim dnes žijeme ve svobodě.

5. Prý nás osvobodili také Američané a další

Nás na Slovensku osvobodili Rusové, respektive Rudá armáda. Ta zásluha je tak dominantní, že mezi zahraničními armádami prostě musíme vzdát hold Rusům. Takový je fakt.

A relativizovat zásluhy Rusů z hlediska národnostního složení SSSR je nemocné. Představte si, že by dnes někdo odmítl hovořit o tom, že část Evropy osvobodili i Američané s argumentem, že mezi nimi přece byli i etničtí Indiáni či Afričané.

Je to stejně absurdní, jako znevažovat památku Rusů, kteří nás osvobodili, vypočítáním desítek národů, které bojovaly proti fašismu.

Jen připomenu, že Američanů při našem osvobozování zemřelo něco přes 100 vojáků, zatímco rudoarmějců téměř 150 tisíc.

Ano, záleží na každém lidském životě, ale když mluvíme o holocaustu, také nedáváme na jednu úroveň 6 milionů Židů a možná sedm Indů, co tu tehdy náhodou žili a zemřeli v koncentračním táboře. Že ano.

6. Prý nás sice Rusové osvobodili, ale potom po roce 1948 jsme byli jejich satelitem

Zaprvé, jde o dvě různé události. I ti nejmilitantnější antikomunisté asi chápou, že kdyby nás neosvobodili od fašismu, časem by slovanské národy byly vyhubeny / zotročené, neboť tak kázala nacistická ideologie.

Srovnávat to řekněme s Husákovou normalizací, kdy lidé normálně fungovali, měli byty, školy, nemocnice a práci - to asi neobstojí ani v těch nejabsurdnějších konspirací.

Ne každému se musí líbit komunismus, ale dávat ho na stejnou úroveň fašismu je zhruba stejná hloupost, jako dávat na stejnou úroveň fašismus a křesťanství za to, že křesťané v novověku upalovali čarodějnice a totalita pronásledovala lidi za jiný názor.

Zadruhé do sovětské sféry vlivu jsme se dostali nejen díky Stalinovi, ale také díky Churchillovi a americkým prezidentům, čili jde o i o odpovědnost Západu. Byla to geopolitická dohoda.

Zatřetí, tři roky po válce zde nevládli komunisté, čili ani časově nejde o bezprostřední podmanění Československa Sovětským svazem. Odpovědnost za "studenou válku" mají oba bloky a nejde jen o odpovědnost východní mocnosti.

7. Prý SSSR byl komunistický stát, takže nesmíme oslavovat naše osvoboditele

Ano, SSSR se hlásil ke komunismu. Ale to nebránilo, aby s ním spolupracovaly ve válce proti fašismu západní mocnosti, včetně USA a Velké Británie. Churchill si se Stalinem výborně rozuměli a rozdělili si geopolitické sféry vlivu.

Tím, že vyjádříme úctu našim osvoboditelům, nijak se tím nehlásíme k ideologii, kterou vyznávali. Jde o akt osvobození, o nic jiného. Pokud se pokloníme památce francouzských či rumunských vojáků, neznamená to, že schvaluji vše, co v té době dělali jejich lídři.

Stejně to platí i pro SSSR. Pokud napíšu, že Stalin jako tehdejší lídr SSSR udělal i moudrá rozhodnutí ve vztahu k porážce nacismu, neznamená to, že schvaluji gulagy.

Takové zkratky jsou absurdní. Vyplývalo by z nich, že nemůžete v ničem pochválit Brity, neboť mohli za nelidské kobercové bombardování či Američany, protože použili atomové zbraně.

Ano, ve válce se děly nelidské věci. I před ní i po ní. Ale to nic nemění na tom, že našim osvoboditelům musíme vyjádřit úctu a vděk. A nezapomínat, odkud pocházeli a jménem jaké ideje bojovali. Nemusíme s ní souhlasit, ale musíme uznat, že i ona nás zachránila před fašismem.

  • Takže ještě jednou a naposledy:
  • DĚKUJEME Rudé armádě.
  • DĚKUJEME SSSR.
  • DĚKUJEME Rusům.
  • DĚKUJEME ZA vítězství nad fašismem.
  • DĚKUJEME ZA SVOBODU A ZA MÍR!

Končí svůj příspěvek na facebooku Ĺuboš Blaha.