Maďarská vláda ruší na státem vedených univerzitách programy gender studies poté, co zjistila, že tyto programy neslouží ničemu účelně identifikovatelnému a jsou založeny na „ideologii a nikoliv na vědě.“

Bence Rétvári, státní tajemník ministerstva lidských zdrojů (EMMI) řekl, že univerzitní diplomy musí vycházet z vědeckého základu, zatímco gender studie lze „stejně jako marx-leninismus“ spíše označit za ideologii než vědu a jsou tedy pro vzdělání univerzitní úrovně nepatřičnou záležitostí.
Mluvčí maďarské vlády Breitbart News řekl, že na maďarském pracovním trhu po absolventech gender studie není žádná poptávka.

„Pro studium jako je tohle není žádné ekonomické odůvodnění,“ řekl a ten program ani studenty „nevybaví dovednostmi, které by šly jasně a přímo uplatnit na pracovním trhu.“

Jen málo univerzitních studentů bude tímto rozhodnutím postiženo, jelikož na gender studies na ELTE, které mělo kapacitu pro 18 studentů, bylo letos přijato jen 11 žadatelů a dva další na CEU George Sorose.

Mluvčí řekl, že program s tak nepatrnými počty studentu je neudržitelný a jen „odklání cenné zdroje od jiných programů, čímž podvrací ekonomickou stabilitu univerzit.“

„Státní univerzity fungující za veřejné peníze musí brát tyto faktory v úvahu,“ řekl, „jelikož účelem institucí vysokoškolského vzdělání je uspokojit skutečné potřeby společnosti a pracovního trhu.“

Tento vládní dekret bude mít dopad jen na dvě univerzity v Maďarsku, Eötvös Loránd Universit v Budapešti (ELTE) a Středoevropskou univerzitu (CEU), kdy jen tyto dvě nabízí gender studies na magisterské úrovni.

Oficiální činitelé na gender studies pohlíželi s určitým podezřením už nějakou dobu. V roce 2017 řekl vůdce mládežnického křídla Křesťanských demokratů (KDNP) Lörinc Nasca, že gender studies na ELTE jsou jen rozhazovačným luxusem a jsou zcela kontraproduktivní.

„Musíme upozornit na skutečnost, že tento program k pozdvižení našeho národa nedělá nic. Ve skutečnosti jen rozbíjí na hodnotách postavený styl myšlení, který je ve Středoevropských zemích pořád ještě zavedený,“ napsal pan Nacsa v dopise prezidentovi ELTE.

Zdroj: breitbart.com