14 policistů s helmami, maskami a zbraněmi vpadlo podle rodiny do domu. Členové jednotky SWAT (Special Weapons and Tactics – speciální zbraně a taktika) v Pittsburghu čelí obvinění, že vtrhli do rodinného domu, násilím vytáhli dítě z vany a „zastrašovali“ rodinu střelnými zbraněmi. Vyplývá to z verdiktu federálního soudce. Georgeia Moreno a její rodina zažalovali město Pittsburgh, šéfa místní policie a 14 policistů u okresního soudu pro Západní okres Pensylvánie.


Události se odehrály 7. prosince 2010 v 7 hodin večer, když Georgeia, její manžel William a nevlastní otec Mark Staymates sledovali v obývacím pokoji televizi. Georgeiina nemocná matka Darlene v tu chvíli spala ve sém pokoji v prvním poschodí. V žalobě se uvádí, že rodina náhle zaslechla silnou explozi a spatřila jasné světlo, „jako by vybuchovaly granáty“. Členové pittsburské jednotky SWAT v helmách a maskách pak „vtrhli dovnitř“ předními i zadními dveřmi.

Policisté se údajně neprokázali žádnými dokumenty, namířili zbraně na členy rodiny, křičeli na ně vulgární nadávky a ničili nábytek. Ačkoli jednotka měla údajně jen zatknout Williama za to, že toho dne ráno se dostal do potyčky s opilým, vysloužilým policistou v místním klubu veteránů, podle rodiny pokračovali v „teroru“ dalších 45 minuté poté, co byl William zatčen.

Z žaloby dále vyplývá, že policisté srazili Georgeii, jejího nevlastního otce a dospělého syna Billyho na zem, kopali do nich a spoutali je. Kromě toho zranili Marka na rameni a nutili Billyho, aby ležel obličejem dolů v rozbitém skle.

Když Georgeia opakovaně prosila o slitování s tím, že má v domě i malé děti, minimálně jeden z policistů údajně odpověděl: „Myslíš si, že tvoje děcka si vzít do parády nemůžeme?“

Podle rodiny pak policisté vytáhli desetiletého syna Trentina násilně z vany a pohmoždili mu kotníky. Údajně ho pak přinutili stát nahého vedle čtyřleté sestry s hlavní pušky u hlavy.

V žalobě se píše, že policisté týrali a zastrašovali členy rodiny od chvíle, kdy vpadli do domu. Říkali jim, „takhle to tady děláme“ a že by se měli raději odstěhovat z Pittsburghu.

Rodina viní policisty z porušení práv vyplývajících ze 4. a 14. dodatku Ústavy a požaduje odškodné ve výši 50 000 dolarů.

Okresní soudkyně Nora Barry Fischerová odmítla minulý týden zamítnutí projednání tohoto případu s tím, že žalobu nelze považovat za promlčenou a že policisté věděli nebo měli vědět, že jejich počínání bude mít soudní dohru.

Zmínila i nesrovnalosti v tvrzení obhájců jednotky SWAT, že nebyli obeznámeni s žalobou ve lhůtě 120 dnů, tedy do 9. září 2012.

Toto tvrzení popírá odpověď policisty Michaela Reddyho, která byla doručena dne 11. července 2012 a „obsahovala konkrétní detaily týkající se razie ze 7. prosince 2010. Obžalovaný Reddy však později tvrdil, že o nich nic neví,“ uvedla Fischerová.

„Reddyho odpověď obsahuje další prohlášení týkající se faktů, o kterých mohli vědět pouze členové týmu SWAT, kteří se razie zúčastnili,“ dodala soudkyně. „Jeho odpověď však současně potvrzuje, že když měl reagovat na určitá obvinění členů SWAT, neměl dostatek informací k tomu, aby odpověděl. Vzhledem k těmto skutečnostem lze usuzovat, že obhajoba získala informace z dalších zdrojů, patrně od členů SWAT, kteří se zúčastnili zásahu. Na jejich základě pak sestavila odpověď obžalovaného Reddyho.“

Fischerová rovněž odmítla tvrzení policisty Carla Morosettiho, že pouze zatkl Williama a razie se neúčastnil.

„Jestliže soud přijme obvinění žaloby jako pravdivá a přikloní se na její stranu, budou mít žalobci dostatečné důkazy k tomu, aby vznesli žalobu proti Morosettimu podle paragrafu 1983,“ napsala Fischerová. „Jakmile bude vyšetřování uzavřeno, Morosetti může znovu přednést svoje argumenty před vynesením konečného rozsudku.“

Vyšetřování bylo uzavřeno dne 5. srpna.

Překlad: Tomáš Piňos

Zdroj:  alternet.org