Možná by se mu ale rozsvítilo v hlavě, kdyby otevřel nějakou historickou knihu…

Francouzský prezident Emmanuel Macron vytáhl nápad na znovuzavedení povinné vojenské služby. Tento plán má v úmyslu zapojení mládeže do vojenského života a služby už od věku 16 let, a to jak chlapců, tak dívek. Tento nepopulární program by měl podle očekávání francouzskou vládu stát skoro 2 miliard $. 

BBC hlásí:

Francouzská vláda spouští plán na znovuzavedení služby národu pro všechny 16 leté.

Je to nápad, který předložil ve své prezidentské kampani Emmanuel Macron, aby tak posílil smysl pro občanskou povinnost a národní jednotu mezi francouzskou mládeží.

Někteří však o těchto výhodách nejsou pořád přesvědčeni.

Toto nová národní služba by se měla týkat všech 16 letých, jak děvčat, tak chlapců, a bude rozdělena do dvou různých fází.

 Národní služba ve dvou dílech

První fáze je povinné jedno-měsíční umístění se zaměřením na občanskou kulturu, o čemž tato vláda tvrdí, že „mladým lidem umožní, aby si vytvořili nové vztahy a rozvinuli svoji roli ve společnosti.“

Dobrovolná výuka práce s charitami patří mezi možnosti, do nichž se je možné zapojit, spolu s tradiční vojenskou přípravou spolu s policií, požárními sbory nebo armádou.

Druhá váze je dobrovolné umístění na nejméně tři měsíce v roce, během níž budou mladé lidi podněcovat, aby sloužili „v oblasti spojené s obranou a bezpečností“ – ale opět, rádi by, aby se rozhodovali k vedení dobrovolnické práce spojené s péčí o památky, životní prostředí nebo sociální pomoc.

Potopení plán

To ale není ten program, který měl pan Macron na počátku na mysli.

Když tento nápad vytáhl v roce 2017 při prezidentské kampani, tak šlo o nějaký druh vojenské služby v malém, kdy by všichni francouzští občané byli nuceni získat „přímé zkušenosti s vojenským životem“ nejméně v rozsahu jednoho měsíce ve věku mezi 18 a 21 rokem.

Teď to bylo změkčeno a rozšířeno na to, co se nazývá Univerzální národní služba – a to zčásti kvůli obavám, že to bude příliš nákladné a že to bude ozbrojeným silám způsobovat značnou přítěž.

Už teď se odhaduje, že ten program bude stát 1,6 miliard € ročně na provoz s tím, že to bude chtít rozběhovou investici 1,75 miliardy €.

Co je Macronovým cílem?

Cílem této národní služby v novém stylu, jak říká vláda, je povzbudit mladé francouzské občany, aby se zapojili do života národa, a posílit sociální kohezi.

Nyní se rozbíhají konzultace s výhledem na rozběhnutí tohoto programu počátkem příštího roku.

K tomu se ale bude muset dořešit ještě spousta podrobností, kdy zrovna k nejmenším nepatří např. právní podloženost.

Pracovní skupinu, sestavenou, aby na tento program dohlédla, už varovali, že francouzská ústava zakazuje, aby stát nutil celé části obyvatelstva, aby trávilo svůj čas mimo domov, kromě případů národní obrany.

Je ten nápad populární?

Ještě, než byl tento plán oznámen, tak 14 mládežnických organizací namítalo proti „nekonzistentnosti“ tohoto plánu, přičemž jsou nespokojeni s představou, že by byli nuceni se takového projektu účastnit. „Vybrat si svůj závazek je zrovna tak důležité jako závazek sám, pokud ne ještě více,“ argumentují spolu s výzvou k mládeži, aby prosadila svoji svobodu volby.

Z širšího hlediska je asi 60% obyvatelstva pro, jak zjistil březnový průzkum YouGov, ač to číslo se propadá až pod polovinu, když se na jejich názor ptají mladších lidí.

Pan Macron sám je prvním francouzským prezidentem, který nepodstoupil vojenskou služby, když byl v roce 1996 vyřazen z odvodů, kdy bylo panu Macronovi 18.

Předtím se od všech mladých francouzských mužů očekávalo, že odslouží skoro rok v ozbrojených silách. Když ty poválečné odvody v roce 1997 skončily, přineslo to kolektivní úlevu. Mnozí lidé ale plni nostalgie uznávají, že spíše než k vojenskému výcviku to posloužilo sociálnímu vyškolení.

O dvacet let později je tu tedy ta sociální koheze (soudržnost), kterou by chtěl prezident Macron zase dosáhnout.

Z Francie se čím dál více stává multikulturní směska národů s rostoucím rozdělováním společnosti. Macron tedy doufá, že tím poskytne určité sociální pojivo a podnítí sociální soudržnost tohoto Západoevropského národa pomocí povinné vojenské služby. Jeho neoliberální ideologie multikulturně pojatého státu však není ničím více než levným pokusem o kvadraturu kruhu.

Kultura je organický jev, který vyžaduje určitou míru homogenity, což je cosi, proti čemuž teď Západ vede křížovou výpravu, aby ji zcela zničil. Historickým impériím se dařívalo vládnout nad mnohými zeměmi s rozličnými kulturami, když je respektovali, místo aby je nutili zapadnout do jednotné šablony, ale Macron si myslí, že může provést to, co žádný národ ani impérium v historii nezvládlo, tj. provést erozi sociální identity, aniž by nabídl náhradu, a doufá přitom, že zachová sociální soudržnost. Možná by se měl podívat do nějaké historické knihy, aby se mu v hlavě rozsvítilo.

Frank Sellers

Zdroj: duran.com