Obyvatelé evakuovaní z vesnice v Ohiu, kde vykolejil nákladní vlak, než se při výbuchu uvolnily obrovské mraky toxických plynů, se obávají, že by mohli být i po téměř dvou týdnech v nebezpečí, přestože jim úřady řekly, že je bezpečné vrátit se domů. (Foto: Twitter)

V pátek 3. února kolem 21. hodiny vykolejilo při ohnivé havárii ve východní Palestině asi 50 vagonů, z toho 10 převáželo nebezpečný materiál.

Domy byly evakuovány poté, co se z pěti z těchto vozů pomalu uvolňoval vinylchlorid. Úřady poté zapálily plyny za účelem „řízeného uvolnění“ vysoce hořlavých a toxických chemikálií v kontrolovaném prostředí, což vytvořilo tmavý kouř.

Úřady varovaly, že při řízeném spalování se do ovzduší dostane fosgen a chlorovodík. Fosgen je vysoce toxický bezbarvý plyn se silným zápachem, který může způsobit zvracení a dýchací potíže a který byl použit jako zbraň v první světové válce.

Navzdory hrozbě bezpečnostní úředníci trvali na tom, že je bezpečné, aby se obyvatelé, kteří byli evakuováni, vrátili do svých domovů již po několika dnech.

Takto vypadá vroucí kohoutková voda v americkém Ohiu:

Mrtvá kuřata:

Zdroj: dailymail.co.uk