Na oficiálních stránkách ministerstva vnitra v sekci pro okresní úřady se objevil dokument, který šokoval veřejnost a nyní se šíří po sociálních sítích. (Foto: Youtube)

Dokument se jmenuje „Hlavní úkoly v oblasti obrany státu pro rok 2023“ a dočteme se v něm o připravovaných cvičeních v případě válečného stavu a následné mobilizaci.

První bod se nazývá „Komplexní cvičení k plnění úkolů po vyhlášení válečného stavu a nařízení mobilizace ozbrojených sil Slovenské republiky“. Termín cvičení je stanoven na září 2023 a stát chce připravit svůj personál, aby věděl, co dělat v případě války.