Na portálu Parlamentní listy se objevil rozhovor s uznávaným profesorem Metropolitní univerzity v Praze Ivem Budilem. Ten se vyjádřil k aktuálnímu dění kolem koronaviru a jeho následkům, k Evropské unii, ale také k ruské pomoci Itálii. (Foto: RMoD)

Pokud jde o současnou situaci s koronavirem, Budil si myslí, že má daná pandemie očistný účinek, a to zejména v tom smyslu, že na čas naučí populaci jednat pragmaticky, racionálně a úsporně a přinutí ji zbavit se přebytečného balastu. Zároveň bychom však neměli očekávat, že svět bude po epidemii koronaviru „lepší“ a že lidé budou soudržnější, altruističtější, morálnější a solidárnější.

„Nebudou, naopak pravděpodobně v podmínkách hluboké ekonomické krize a nedostatku zdravotnického materiálu a zdrojů zesílí vzájemná rivalita. Právo silnějšího je konstantou světových dějin,“ míní.

Rovněž se domnívá, že koronavirus uspíšil a definitivně potvrdil několik základních globálních trendů posledních dvou desetiletí. „Západ ztratil postavení hegemona, Čína potvrdila svoji pozici světové mocnosti, Spojené státy americké se stahují do relativní izolace a postrádají prostředky a vůli činit svět „bezpečným pro demokracii“ a Evropská unie se stala irelevantní entitou,“ uvedl.

Koronavirus dle jeho mínění dále přinese také změnu životního stylu, a to nejenom v oblasti individuální a veřejné hygieny, zdravotnictví a větší kontroly pohybu a chování obyvatelstva.

(Ne)připravenost na krizi?

V rozhovoru přišla řeč i na to, zda jsme v Česku toto nebezpečí nepodcenili. Na to však Budil reagoval následovně: „Připravenost každé země na zvládání krizových situací závisí na hospodářské a bezpečnostní soběstačnosti a odpovědné a výkonné vlastenecké vládě hájící národní zájmy.“

Podotkl také, že nyní už je zřejmé, že je myšlenka evropského „superstátu“ mrtvá a že slouží pouze jako záminka k přežívání parazitující a neproduktivní byrokracie. Proto podle něj nastal čas na přípravu radikální obnovy České republiky, a to ve všech oblastech veřejného, ekonomického a kulturního života.

Zakrývání symbolů EU a selhání unie

Dle Budila ale podobným způsobem bezpochyby uvažují i další evropské národy. Svědčí o tom například zakrývání symbolů EU, ale i další kroky.

„Zakrývání symbolů Evropské unie na rakouských hranicích a nahrazování evropské vlajky ruskou v Itálii v souvislosti s humanitární pomocí, kterou zmíněné zemi poskytla Ruská federace, nejsou pouhými symbolickými a pomíjivými gesty. V Evropě probíhá pod rouškou všeobecné karantény tichá revoluce směřující k rehabilitaci národních států,“ zaznělo z jeho strany.