Berlínská politická parta se již dlouho plíží kolem vydělaného a naspořeného majetku občanů. (Foto: Flickr)

Vůně peněz jim nedopřává klidu. Nepochází to jen z války na Ukrajině. Začalo to už u problematiky s covid-19. Již tehdy, v roce 2021, se hovořilo o Covidově dani z bohatství, ale zpráva Vědecké rady Spolkového sněmu s tím měla ještě nějaké bolesti.

Nyní však „svatá věc ve válce proti propastnému zlu“ vyžaduje, aby „Vatta Staat“ jednoduše sáhla občanovi do kapsy a drze si pomohla. A koho to překvapuje?

Samozřejmě jsou to Zelení s Katrin Göring-Eckardtovou opět v čele. FDP si však stále hraje na ostýchavou pannu před dítětem. Prozatím.

Ale vážně, to přijde. Už dlouho se plíží kolem stáda dobrých ovcí. Ani nové daně z nemovitostí nemají jiný účel než vzít občanům peníze.

Nyní tedy daň z majetku kvůli válce na Ukrajině. Merkur píše:

„Občané v Německu jsou stále více zatěžováni probíhající krizí. Po pandemii Corony, která trvá od roku 2020, následovala letos válka na Ukrajině a s ní spojená energetická krize. V kombinaci s rostoucí mírou inflace vyvolává tento vývoj u stále většího počtu lidí v Německu obavy o jejich živobytí. Tyto krize by nyní mohly posloužit jako „vhodná příležitost“ k jednorázovému zdanění majetku těch, kteří mají navzdory přetrvávajícímu zatížení velký majetek.“

Velmi chytré. Samozřejmě jen ti „bohatí“, jejichž drzost spočívá v tom, že vůbec nějaké peníze mají. Spoléhají na faktor závisti, na to, že „ti tlustí pepřáci by měli něco odevzdat“. A na tom, že lidé nebudou klást odpor. A je to jen jednorázová akce, jak pevně slíbili. A to jen proto, že se všechno stalo tak špatným. Kdo to mohl předvídat? „Jsme v nouzové situaci,“ zdůvodňuje paní Göringová-Eckardtová. Srdce jí krvácí, vnitřně bojuje na nejvyšší míru, ale: „Máme mimořádnou situaci ne kvůli jedné krizi, ale kvůli několika krizím. Všechny tyto krize prohlubují sociální nerovnováhu.“

Zdroj: merkur.de