Pokud Evropská unie myslí boj proti globálnímu oteplování vážně, musí do roku 2025 zakázat veškeré kotle na fosilní paliva, tedy i na plyn. (Foto: Flickr)

Podle zelených neziskovek ECOS a EEB se mnohé země EU již vyslovily pro jejich zákaz.

Neziskové organizace se obávají, že současný legislativní návrh z pera Evropské komise nezakazuje prodej „znečišťujících“ plynových kotlů na ohřev vody a topení i po roce 2030, kdy si Evropská unie stanovila snížení emisí skleníkových plynů o 55 % ve srovnání s rokem 1990.

„Vzhledem k tomu, že životnost domácích plynových kotlů přesahuje 20 let, miliony domácností si mohou stále vytápět fosilními palivy i dlouho poté, co by EU měla dosáhnout nulových emisí,“ píšou zástupci neziskovek na portálu Euractiv.

Autoři článku připomínají, že zhruba 28 % z celkové energetické spotřeby v Evropské unii připadá na ohřev vody a topení. Ačkoli zemní plyn produkuje mnohem méně emisí než uhlí, neziskovky chtějí v rámci své kampaně Coolproducts odstranit z trhu EU veškeré kotle na jakákoli fosilní paliva, a to již do roku 2025.

Díky tomu se podle nich do poloviny století sníží roční emise CO2 o 110 milionů tun. Autoři poukazují, že to bude představovat dvě třetiny veškerého snížení emisí, ke kterému musí dojít v oblasti obytných a veřejných budov.

První krok mohl být učiněn v pondělí, když se sešli odborníci z členských zemí EU v rámci konzultačního fóra, které se zabývalo novými parametry ekodesignu a energetických štítků, které regulují energetickou účinnost produktů a informují spotřebitele o energetické náročnosti spotřebičů.

Jak uvádí zástupci kampaně Coolproducts na své sociální síti, pět zemí podpořilo stažení všech kotlů na fosilní paliva. Jedná se o Německo, Francii, Rakousko, Dánsko a Švédsko. Proti se naopak vyslovily pouze Itálie, Španělsko a Portugalsko. Tato trojce chce zachovat kotle na trhu a spalovat vodík. Česká republika zastoupena nebyla.

„Důležitá zpráva! Několik členských zemí se zavázalo, že podpoří vyřazení fosilních bojlerů z EU pomocí nových standardů ekodesignu. Několik let zpátky by to bylo zcela nepředstavitelné. Klobouk dolů aktivistům! Nyní musíme dotlačit Komisi, aby následovala,“ napsal Andreas Graf, zástupce klimatické neziskové organizace Agora.

Zakázat plynové kotle chtějí aktivisté pomocí přísnějších pravidel ekodesignu a energetických štítků, které se zaměřují na energetickou účinnost produktů a informují spotřebitele o spotřebě energií. Nové standardy by tak mohly splňovat pouze ohřívače pracující na obnovitelných zdrojů, které jsou podle zástupců neziskovek mnohem účinnější.

Pro stažení nových kotlů na fosilní paliva se dříve v květnu vyslovila i Mezinárodní energetická agentura (IEA). Podle ní se bez tohoto kroku klimatické neutrality k roku 2050 nedosáhne.

Zdroj: snews.com