Republikánský kongresman Alex Mooney představil návrh zákona, který má zajistit audit zlatých rezerv Spojených států naposledy provedený za prezidenta Eisenhowera před 65 lety. (Foto: Wikimedia)

Zákon nazvaný Gold Reserve Transparency Act má zprůhlednit držení zlatých rezerv a nařizuje provést „úplný test, inventuru a audit všech zlatých rezerv, včetně zlata uloženého v hlubokém podzemí Spojených států nebo v těch místech, kde jsou rezervy drženy“.

Zákon však vyžaduje víc než jen fyzický test, kontrolu a audit. Veškeré vykázané fyzické zlato ve Spojených státech totiž může být zatíženo závazky třetích stran nebo jinak využito k finančním operacím.

Návrh zákona proto také vyžaduje „úplné zúčtování veškerých prodejů, nákupů, výplat nebo příjmů… úplné zúčtování všech nákladů včetně těch, které vyplývají z leasingu, swapu nebo podobných transakcí, které v současné době existují nebo byly zadány [za posledních 15 let] a analýzu opatření přijatých k zajištění fyzické bezpečnosti těchto rezerv“.

Obnova důvěry

Spoustu let se americké ministerstvo financí potýká s častým tvrzením, že prodalo, vyměnilo, pronajalo nebo jinak umístilo část amerických zlatých rezerv. Podle odborníků hromadí Rusko a Čína fyzické zlato v míře, která by v konečném důsledku mohla ohrozit finanční dominanci Spojených států a tím i národní bezpečnost, konstatuje web  Money Metal Exchange .

Návrh zákona o auditu zlata si klade za cíl obnovit důvěru ve správu amerického zlata, které je životně důležitým a strategickým finančním aktivem a které nenese rizika nezajištěné národní měny.

„Ministerstvo financí USA nedalo americkému lidu možnost seznámit se s inventarizací našich zlatých rezerv,“ říká republikán Mooney. „Po 65 letech od posledního auditu by tak nový právní předpis zavedl nezbytnou transparentnost při reportování o našem zlatě.“

Není bez zajímavosti, že účetní cena zlata v rezervách USA činí 42 dolarů za unci, tedy v ceně z roku 1973.

Očekávané komplikace

Zlato soukromých vlastníků zlata v depozitářích drahých kovů je rutinně kontrolováno, ale u zlatých rezerv ministerstvo financí USA nepovolilo audit, analýzy a inventury (nezávislé ani jiné) od roku 1953, argumentuje kongresman.

„Ve skutečnosti by nový zákon umožnil první opravdový a úplný audit zlatého pokladu USA, protože audit během Eisenhowerovy vlády nebyl nikdy dokončen. Zákon také vyžaduje nový audit každých pět let,“ doplnil Money Metal Exchange. Jaká je v Kongresu šance pro přijetí) zákona však server nekomentuje.

O kompletní audit oficiálních zlatých rezerv USA, které jsou od roku 1934 evidovány v bilanci ministerstva financí, mnoho let usiloval i kongresman Ron Paul, leč bez výsledku. Podle jeho slov je to extrémně spletitá záležitost.

zdroj:  zlato.cz