V Číně to vědí, aby ne, když Čína je hlavním zahraničním investorem do rozvoje Afriky, zavádí na tento kontinent jednu větev své Nové Hedvábné stezky, buduje po celém kontinentu infrastruktury a těší se, že díky tomuto obchodnímu sdružení budou její investice do Afriky ještě výnosnější. (Foto: AfCTACOUNTDOWN)

Přelom let 2020 a 2021 byl i přes pandemii pro světový obchod dost převratný. V prosinci byla podepsána Smlouva o regionálním ekonomickém partnerství zemí Východoasijsko-pacifické oblasti, tj. co se týče HDP největší oblasti volného obchodu na světě, na konci prosince byla podepsána Investiční dohoda Čína-EU a pak v prvním dni roku 2021 došlo ke dvěma událostem. Jednou bylo odtržení Británie od Evropské unie, ale druhou vznik dalšího sdružení volného obchodu, které je pro změnu největší v počtu zapojených zemí. Africké země si vzájemně otevřely hranice k bezcelnímu obchodu se zbožím a službami Smlouvou o volném obchodu. Původně k tomu mělo dojít už 1. června, ale kvůli pandemii byl rozběh unie o půl roku odložen.

O takové sdružení se usilovalo už dlouho. Velkým zastáncem vzniku takového sdružení bývala Libye, která to chtěla ještě korunovat zavedením africké měny pro mezinárodní vyrovnávání podložené zlatem, ale jen svou iniciativu rozběhla, došlo k Arabskému jaru, k neblahým událostem u ní doma a k celkovému rozvratu.

Samotná smlouva o založení Africké kontinentální oblasti volného obchodu (AfCFTA) byla uzavřena 44 africkými zeměmi na Summitu Africké unie v březnu 2018 v Kigali ve Rwandě podpisem 44 afrických zemí z 54 zemí kontinentu celkem. Ratifikovalo ji zatím 35 zemí. AfCFTA vytvoří jednotný trh pro zboží a služby, umožní pohyb lidí, podpoří průmyslový rozvoj a udržitelný a inkluzivní socioekonomický růst a pomůže řešit četné problémy při členství v souladu s Agendou Africké unie 2063.

Tento počtem zemí největší jednotný trh má představovat trh 1,2 miliardy lidí s celkovým HDP 2,5 bilionu $. Odstranění bariér jako cla, kvóty atp. má posílit vnitroafrický obchod, zvláště export, když z objemu afrických exportů je teď uvnitř kontinentu 16,6 procenta jejich objemu, přičemž v EU představují exporty uvnitř společenství 68,1 procenta exportů, v Asii je to 59,4 a v Americe 55 procent exportů uvnitř kontinentu, uvádí zpráva z Konference o obchodu a vývoji ekonomického rozvoje v Africe 2019. Bude to tedy jistě dobrá zpráva jak pro rozvoj Afriky, tak pro čínské investice na tomto kontinentu.

Světová banka očekává, že rozběh AfCFTA brzy vytáhne z extrémní chudoby skoro 30 milionů Afričanů a zvedne příjem i dalším 68 milionům lidem, co mají na den méně než 5,5 $.

Všichni se těší, jak AfCFTA nárůstem vnitroafrického obchodu rozhýbe industrializaci, vytvoří pracovní příležitosti a zvýší konkurenceschopnost afrického průmyslu a jeho zboží. Ekonomická komise OSN pro Afriku v tom vidí potenciál na zvednutí podílu vnitroafrického obchodu na více než 50 procent a Světová banka čeká vzestup příjmů Afričanů.

Afrika se teď potýká s řadou ošklivých ekonomických problémů, které přispívají i k divoké emigraci s následným vytvářením problémů jinde, např. v Evropské unii. Z celkové nezaměstnanosti v Africe připadá 60 procent na nezaměstnanost mládeže, přičemž ještě mezi tou mládeží jsou nezaměstnaností více postiženy mladé ženy. Rozvoj tažený vznikem tohoto sdružení by měl jejich situaci zlepšit. Pro Afriku je velice důležitým problémem vybudování digitální infrastruktury, jež zde vytvoří řadu ekonomických příležitostí, a otevření hranic na kontinentu vytvoří prostředí, kde se taková infrastruktura bude moci dobře rozrůstat.

V Africe je řada investičních příležitostí i řada zejména mladých lidí, kteří by věděli, jak jich využít, ale není dost kapitálu ani příležitostí, jak ten kapitál dostat z širšího prostředí. Teď se ale čeká, že se vznikem AfCFTA se začne v rozsáhlém měřítku rozvíjet e-commerce napříč zeměmi a rozběhne se crowdfunding, který pomůže potřebný kapitál opatřit a ty investiční příležitosti využít.

Příležitostí pro mladé lidi v Africe bývalo o dost méně než na jiných kontinentech. A programy rozvoje talentů a potřeba posilování možností pro ženy byly pro Afriku zatím dost velkým přepychem. Vytváření možností rozběhu podnikání pro tyto lidi také nebylo na úrovni jiných kontinentů. Teď ale se zvětšením trhu, s větším otevřením pohybů lidí a s využíváním podnikatelských příležitostí napříč hranicemi by tedy tento rychlejší rozvoj měl výrazněji pomáhat právě mládeži a mladým ženám.

Radost z takového urychlení rozvoje Afriky musí mít zákonitě všichni, kdo výrazně s Afrikou obchodují nebo do ní investují, protože její vzestup vytáhne v přínosných partnerstvích i jejich rozvoj. Tím partnerem Afriky, který by z toho měl mít asi největší radost, by tedy zákonitě měla být Čína. Země, která se snaží podnítit rozvoj všech koutů světa a spolupráci s nimi, protože rozvoj všech koutů světa a spolupráce s nimi je nutnou podmínkou jejího vlastního rozvoje a rostoucí prosperity, což vtělila do své vize světa jako spolupracující komunity lidstva ve sdílené budoucnosti, neboť právě taková komunita je pro Čínu při velikosti její ekonomiky z pragmatického pohledu nutná, aby ji čekala budoucnost plná růstu.

Pro Čínu je tedy už delší dobu Afrika jedním z hlavních území, kam nabízí své partnerství, aby pomohla rozhýbat místní rozvoj, který pan následně táhne i nárůst jejího vlastního obchodu a výnosy z jejích investic. Sem nasměrovala větev své Inciativy pásu cesty a tady buduje většinu místních probíhajících infrastrukturních projektů a buduje zde průmysl a urbanizaci. Její investice do železnic, silnic, letišť, přístavů, elektráren a telekomunikací rozhýbávají zdejší ekonomiku a nárůst objemu zdejšího obchodování zdvihá i obchodování s Čínou, z čehož si užívají prospěchu obě strany. Ty investice do infrastruktur budou ještě výnosnější a celkový nárůst prosperity větší, když tarify, kvóty a další bariéry vnitroafrického obchodu odpadnou. Také stavět síť infrastruktur má největší smysl, bude-li propojovat celý kontinent.

Proto na Pekingském summitu Fóra čínsko-africké kooperace konaného roku 2018 slíbil čínský prezident Xi Jinping 60 miliard $ investic do afrických infrastruktur.

Samozřejmě, že Čína investuje i do africké průmyslové výroby a ty investice budou na velkém propojeném africkém trhu výnosnější a pro čínské investory tedy lákavější. Čína je země, která se naučila rychle rozvíjet, industrializovat a urbanizovat, čímž se stala dílnou světa. A tuto dovednost rozvoje teď v podstatě vyváží do Afriky, ze které se stává rozvíjející se výrobna konkurenceschopného zboží. Aby se to lépe dařilo, je třeba Afriku ekonomicky více propojit a k tomu právě dochází.

Čína zatím podepsala smlouvy o spolupráci při budování průmyslových kapacit k posílení místní výroby zboží a navýšení ekonomické diverzifikace s 39 africkými zeměmi. S africkým Mauriciem už Čína podepsala dohodu o volném obchodu a ten se má stát hlavním uzlem budování Námořní Hedvábné stezky.

AC24.cz je také na  Facebooku ,   Twitteru ,   Telegramu  a   GAB.