ŘÍM – Italský biskup řekl, že je ochoten zažít konec křesťanství a vznik nadvlády islámu, jen když to bude znamenat záchranu životů migrantů, ohlásila v pondělí italská média.

„Morálně a jakožto člověk víry bych byl ochoten předělat všechny kostely na mešity, kdyby to pomohlo této věci a kdyby to pomohlo záchraně životů chudých a nešťastných mužů a žen, protože Kristus nepřišel na zem proto, aby tu budoval kostely, nýbrž proto, aby tu pomáhal lidem bez ohledu na jejich rasu, nebo náboženství,“ řekl tento měsíc bývalý biskup Caserta Raffaelo Nogaro.

„A i přesto si tu dovolí být politici, kteří ve svých proslovech nadále kážou deportace, a co horšího, dělají to s korunou a růžencem v ruce, přičemž se berou jméno Boží do úst nadarmo, což je velice závažný hřích,“ řekl Nogaro, čímž se odkazoval na ten proslulý obrázek ministra vnitra Mattea s růžencem v ruce.

45 letý vůdce strany Liga Salvini během kampaně vedoucí k volbám 4. března často mával růžencem a přísahal na křesťanská evangelia a italskou ústavu, když promlouval k ohromným demonstracím před Milánskou katedrálou.

„Přísahám věrnost svému lidu, těm 60 milionům Italům, s poctivostí a odvahou přísahám, že uplatním italskou ústavu,“ říkával Salvini. „Maje na paměti učení obsažená ve Svatých Evangeliích, odpřisáhne to i vy spolu se mnou?“

Biskup Nogaro patří k tomu progresivistickému klerikálnímu hnutí, které se staví proti italské populistické vládě a zvláště pak proti jejímu úsilí omezit ilegální imigraci, která od roku 2014 zaplavuje tuto zemi. Pro tuto skupinu prelátů a kněží je Matteo Salvini – přes své katolické vyznání – ztělesněním všeho zla v nové vládě, kdy jeden takový kněz se už uchýlil k tomu, aby ho prohlásil za „antikrista“.

Toto hnutí, přes veškerou morální podporu přicházející svrchu a od papeže Františka, začalo vytvářet hluboký rozkol mezi řadovými katolíky a špičkovou hierarchií této církve. V hlavním průzkumu veřejného mínění z tohoto měsíce se ukázalo, že Salvini požívá mezi politiky tohoto převážně katolického národa největší důvěru.

Když koncem června Salvini odmítl povolení vylodit se plavidlu neziskovky Aquarius, které přiváželo stovky afrických migrantů, tak to byli italští biskupové, kteří proti tomu protestovali nejhlasitěji.

„Je to Ježíš, kdo k nám připlouvá na lodi, je to ten člověk nebo to dítě, co se topí, je to Ježíš, kdo se prohrabuje odpadky ve snaze najít trochu jídla,“ řekl sicilský kardinál Fracesco Montenegro v homilii, která následovala krátce nato.

Montenegro obviňoval z úsilí o omezení masové migrace bezcitnost a lhostejnost, kdy naznačoval, že je to jistá sorta křesťanů, která „tyto chudé vytváří, pak je ale nechce, protože jsou pro ně hnusní, a ať si klidně chcípnou.“

Čím více se postoje církevní hierarchie přiklání k podpoře nekontrolovatelné imigrace – i přesto, že pro to v katolické doktríně neexistuje žádný podklad – tím značnější část řadových se staví proti tomu a za obnovu národní suverenity.

Zdroj: breitbart.com