Ve Švédsku spustili neobvyklý integrační projekt – místní staří lidé a mladí žadatelé o azyl budou bydlet ve stejném domě. Podmínkou pro sestěhování je ochota vzájemně komunikovat. Informuje o tom Deutsche Welle. (Foto: Wikimedia)

Projekt SällBo ve švédském městě Helsingborg byl navržen tak, aby zbavil osamělosti starší lidi, a zároveň urychlil proces integrace příchozích cizinců do země.

Za tímto účelem přestěhovali migranty do jednoho domu s důchodci. Budova má 31 bytů pro švédské důchodce a 20 pro zahraniční mládež od 18 do 25 let.

A polovina bytů je určena pro přistěhovalce, kteří přišli do Švédska, když byli malí a bez doprovodu příbuzných.

Noví sousedé se zavázali, že spolu budou minimálně dvě hodiny týdně komunikovat a pomůže jim v tom speciální „sociální koordinátor“.

„Podobný způsob stěhování dosud nebyl praktikován v žádné zemi na světě,“ zdůrazňují tvůrci projektu.

Upozorňují, že migranti ve Švédsku často nejsou ani v kontaktu s dospělými a staršími místními obyvateli. Často se zabydlují v oblastech, kde až 80 % obyvatel již tvoří migranti první a druhé generace.

Předpokládá se, že společné bydlení jim pomůže lépe porozumět švédské společnosti. Mladí uprchlíci čelí ve Švédsku velkému počtu předsudků, a projekt pomůže lidem pochopit, že ne všichni v zemi se k nim chovají podezřele.

Dragana Čurovič, odbornice na integraci, se domnívá, že staří lidé se často cítí osamělí, i když se pravidelně setkávají s jinými důchodci.

„Často se cítí vyloučeni ze společnosti, protože většina informací k nim jde buď od lidí jejich věku, nebo z médií,“ říká.

S projektem se zatím počítá na dva roky, poté se rozhodne, zda bude pokračovat, nebo budovu přestaví zpět na domov důchodců. Odborníci jsou přesvědčeni, že projekt budou kopírovat i v dalších švédských městech.

„Dnes je ve Švédsku spousta lidí, kteří nemají s kým komunikovat,“ říká Christine Omanová, účastnice projektu. „Sedíme doma sami. Myslím, že takových projektů bude stále více.“

Zdroj: dw.de