Kdo vlastní ornou půdu na Ukrajině. Fakta, která někoho můžou překvapit. (Foto: Instagram / OWF)