Dňa 15. 12. 2020 bola na základe poverenia ministerky spravodlivosti vykonaná kontrola nad výkonom väzby. Predmetom kontroly bolo overiť okolnosti vzniku zranenia obv. Milana Lučanského, ktoré vzniklo v rámci výkonu väzby v UVV Prešov v noci z 9.12 na 10.12. 2020 a následný postup ZVJS v tejto veci. (Foto: Youtube)

V závere správy sa uvádza, že kontrola v nemocnici v TN potvrdila verziu bez zavinenia cudzej osoby, ktorú prezentoval obhajca obvineného aj samotný obvinený a ošetrujúci lekár. Obvinený však z bezpečnostných dôvodov bol umiestnený na psychiatrickom oddelení v Trenčine z dôvodu možnosti jeho stáleho monitorovania zdravotným personálom ústavu.

„V prílohe predkladáme súčasne vyžiadané písomnosti z UVV Prešov. Kamerový záznam z UVV Prešov (8.12. 2020 od 19:00h do 9.12.2020  22:00h) rovnako nepreukázal žiadne podozrenia na zavinenie tretej osoby resp. na nezákonný postup príslušníkov ZVJS. Pre úplnosť uvádzam, že kamerový záznam nie je plynulý, boli identifikované 3 prerušenia záznamu v nočných hodinách v rozsahu cca 1 hodiny. Uvedené je spôsobené podľa vyjadrenia ZVJS nastavením systému (pohybový senzor)“.

Lučanský
Na snímke záver vyšetrovania zranenia generála Lučanského

Po druhom incidente, pri ktorom mal Lučanský spáchať samovraždu ešte výstup z prešetrenia nie je. Ministerka na kontrolu určila politickú komisiu, ktorej schopnosti ale aj právomoci jednotlivých členov sú už teraz spochybňované.

Dôležité bude vylúčiť, že počas prípadného nenahrávania sa nič neudialo. Ak by bol totiž záznam z druhého incidentu tiež prerušený, dajme tomu ilustračne od 18:00 do 19:00. Je nutné vylúčiť možnosť, že v priebehu tohto času nebol odstránený aj záznam napríklad medzi 18:30 a 18:45 ,ktorý v tomto intervale mohol existovať po spustení pohybového senzoru.

Zdroj: hs.sk