Program zaručeného příjmu pro transsexuály v San Francisku upřednostňuje černochy a „latinoameričany“, jak ukazují nové dokumenty. (Foto: Flickr / ilustrační)

Dokumenty, které organizace Judicial Watch získala na základě žádosti o zveřejnění, ukazují rasové cíle při rozdělování peněz z daní transsexuálním obyvatelům s nízkými příjmy v rámci městského programu zaručeného příjmu pro transsexuály.

Kromě upřednostňování určitých ras jsou v programu zvýhodňováni také lidé, kteří se zabývají prostitucí, a nelegální přistěhovalci.

„Program bude upřednostňovat zařazení a udržení [černochů, původních barevných obyvatel] trans a nebinárních osob, které se rovněž věnují sexuálním obchodům za účelem přežití, osob se zdravotním postižením, starších osob, osob žijících s HIV/AIDS, osob bez dokladů, osob hovořících jednojazyčně španělsky, osob dříve uvězněných a osob bez bydlení a s bydlením na okraji společnosti,“ uvádí se v dokumentu z března 2022, který dále stanovuje číselné kvóty.

„Budeme spolupracovat na vytvoření směrnic pro rovnost při přijímání, které se soustředí na realitu toho, jak rasismus neúměrně znevýhodňuje BIPOC, černošské transsexuální ženy a nedokumentované jednojazyčné španělsky mluvící osoby,“ pokračuje dokument. „Zápis do programu zajistí, že 55 účastníků bude tvořit 66 % BIPOC, nejméně 30 % černošských trans žen a nejméně 20 % latinskoamerických trans žen.“

Ve stejném dokumentu se také uvádí, že Lyon-Martin Health Services „bude poskytovat doprovodné služby pod vedením vrstevníků“, jako jsou lékařské procedury pro osoby různých pohlaví, gynekologická a sexuální zdravotní péče a služby v oblasti duševního zdraví.

Program, který loni vyhlásila starostka San Francisca London Breedová, je pilotní projekt, který poskytuje transgenderovým obyvatelům s nízkými příjmy stipendium až 1200 dolarů měsíčně po dobu maximálně 18 měsíců. Celkový limit pro jednotlivé příjemce je 4 000 dolarů a peníze jsou nahrávány na předplacené debetní karty pro osoby, které nemají bankovní účet.

Tyto znepokojivé nové dokumenty potvrzují, jak San Francisco kromě jiných levicově extremistických politik zneužívá daňové dolary k poskytování peněz jednotlivcům na základě rasových a transgenderových kvót,“ uvedl v prohlášení prezident organizace Judicial Watch Tom Fitton.

Další řetězec e-mailů ukazuje, že městští úředníci diskutují o účastnících, kteří na identifikačních kartách používají svá vybraná jména namísto svých zákonných jmen. Program také umožňuje účastníkům vybrat si z více než 130 různých sad pohlaví, sexuality a zájmen, například „Fae/faer/faers“, „Khanith/Xanith“ a „Ninauposkitzipxpe“.

Zdroj: washingtone.com