S velkým počtem exoplanet nalezených v naší galaxii, stále přetrvává otázka „proč jsme doposud nedetekovali mimozemský život“. (Foto: Flickr)

V současné době jsme se totiž ještě nesetkali s čímkoliv, co bychom mohli považovat za jasný důkaz cizího života. Odborníci tento nedostatek mimozemského kontaktu označují jako „Velké ticho“.

Někteří z nich mají pro toto ticho naprosto jednoduché vysvětlení. Podle odborníků můžeme žít v jakési „galaktické zoo“, kterou Cizinci v tichosti střeží a mlčky pozorují, za účelem výzkumu, ačkoliv bez jakéhokoliv zasahování. 

Tato záhada je také známá jako Fermiho paradox, který se zabývá otázkou, proč s miliardami a miliardami hvězd stále nepřišel žádný kontakt z venku. Proč se nám ještě nepovedlo při tolika objevech narazit na mimozemský život?

Odpovědí na tyto hypotetické otázky je mnoho. Jednou z možných odpovědí na Fermiho Paradox je ta, se kterou přišli výzkumníci skupiny METI minulý týden.

V Paříži se společně sešli vědci, kteří pracují pro skupinu METI, jejíž název by se dal do češtiny přeložit jako „vysílání k mimozemské inteligenci“, a diskutovali na toto téma. Ačkoliv existuje mnoho teorií o tom, proč jsme se ještě s mimozemšťany nespojili, zdá se, že právě teorie o galaktické zoo je nezajímavější a dává skutečně smysl, svým způsobem.

První známá „zoo hypotéza“ pochází ze 70. let a hovořila o tom, že mimozemšťané jsou mnohem vyvinutější než lidé a nechtějí do našeho vývoje nijak zasahovat. John Ball, který prováděl výzkum pro MIT, v roce 1973 prohlásil.

„Mimozemský inteligentní život může být téměř všudypřítomný. Neschopnost navázat s těmito bytostmi kontakt, může být chápána z hlediska hypotézy, kdy nás jako lidskou rasu postavili stranou, jako součást galaktické zoo.“

Jinými slovy, jak vysvětlil Josh Hrala pro Science Alert v roce 2016, hypotéza zoo předpokládá, že mimozemský život existuje někde tam venku, ale je natolik pokročilý, že se námi nechce zabývat, ať už proto, že nechtějí ovlivňovat naši společnost a raději nás monitorují z dálky.

I když tato hypotéza nemůže nabídnout více odpovědí než tuto, alespoň jde o nějaké vysvětlení toho, proč se zdá být vesmír kolem nás tak osamělý a tichý.

Zdroj:  sciencealert.com