Vědci z Univerzity v Illinois ve své nejnovější studii uvádějí, že život na naší planetě před 359 miliony lety téměř vyhubila exploze supernovy. (Foto: Wikimedia)

V časopise Proceedings of the National Academy of Sciences tak popírají dosavadní teorie, podle kterých zánik života během tzv. devonských období byl výsledkem působení výlučně pozemských jevů.

Podle výsledků studie amerických vědců způsobil masové vyhynutí v období devonu výbuch supernovy, který poškodil ozónovou vrstvu Země.

Až dosud byl tento jev připisován zejména pozemským vlivům.

"Život na Zemi není izolovaný. Jsme součást většího vesmíru a ten zasahuje do našich životů. Někdy si to ani nevšimneme, jindy je to až příliš zuřivé," uvedl autor studie Brian Fields.

"I zemské jevy, jako vulkanismus a globální oteplování, dokážou zničit ozónovou vrstvu. Pro příslušný časový interval však nejsou důkazy o jejich existenci dostatečně přesvědčivé. Nejpravděpodobnější je, že taková zdlouhavá ztráta ozonové vrstvy je výsledkem exploze supernovy," vysvětlil Fields.