Kancelář amerického ředitele národní rozvědky (DNI) nedávno zveřejnila odtajněnou hodnotící zprávu o původu nového koronaviru, která si opět pohrává s politizací sledování původu viru se záměrem manipulovat veřejným míněním. (Foto: Flickr / ilustrační)

Avšak v době, kdy se jednota a spolupráce staly konsensem globálního boje proti epidemii, je tento krok USA krajně absurdní. Místo toho zveřejnění této zprávy připomíná mezinárodnímu společenství, že je čas provést ve Spojených státech vyšetřování sledování původu viru.

Copak Spojené státy nevidí všeobecně uznávaný fakt, že Spojené státy nemají právo obcházet Světovou zdravotnickou organizaci (WHO) a nezávisle sledovat původ nového koronaviru, a že je krajně nerozumné, nevědecké a špatným skutkem využívat americké zpravodajské oddělení k pátrání po původu koronaviru.

To samo o sobě je nevyvratitelný důkaz politizace problému sledování zdroje koronaviru. Proto v srpnu letošního roku, kdy americké zpravodajské oddělení zveřejnilo shrnutí odtajněné zprávy o takzvaném problému sledování původu viru, bylo široce kritizováno mezinárodním veřejným míněním.

Čína také vyjádřila pevný nesouhlas. Tentokrát zveřejněná tzv. odtajněná verze hodnotící zprávy je v zásadě podobná předchozí abstraktní verzi, a je plná slov jako „nedostatečné důkazy a nelze určit“, bez vědeckosti a věrohodnosti.

Den po zveřejnění zprávy byl zahájen Summit G20 v Římě a hlavním cílem tohoto summitu je boj proti epidemii. Světová zdravotnická organizace se zároveň připravuje na druhou fázi sledování původu viru.

To, že se americké zpravodajské agentury rozhodly v tuto chvíli zveřejnit odtajněnou verzi takzvané zprávy o sledování původu viru, je zjevně v rozporu s odpovědností G20 a cílem tohoto kroku je ovlivnit další práci na sledování původu viru WHO.

Je čas, aby se Spojené státy probudily. V poslední době více než 80 zemí zaslalo dopisy generálnímu řediteli WHO a vydalo prohlášení nebo poznámky, aby jasně vyjádřily svůj postoj k ochraně společné výzkumné zprávy WHO a Číny.

Více než 300 politických stran, společenských organizací a think-tanků z více než 100 zemí a regionů předložilo sekretariátu WHO společné prohlášení proti politizaci sledování původu viru.

Na probíhajícím summitu G20 v Římě se názor Číny, že „jednota a spolupráce jsou nejmocnější zbraní“, stal konsensem. Čínská „globální akční iniciativa pro spolupráci v oblasti vakcín“ byla široce přivítána mezinárodním společenstvím. To je to, co svět potřebuje k boji proti epidemii.

Sledování původu virů je vážný a komplexní vědecký problém. Odpověď lze nalézt pouze prostřednictvím vědeckého přístupu a kooperativního výzkumu globálních vědců.

Aby svět porazil virus, potřebuje jednotu a spolupráci. Spojené státy by měly reagovat na mezinárodní obavy a co nejdříve otevřít biologickou laboratoř a biologickou experimentální základnu Fort Detrick pro návštěvu odborníků WHO.

Jako „první země, která selhala v boji proti epidemii“ na světě, by se Spojené státy měly stát primárním objektem vyšetřování sledování původu viru v další fázi globálního výzkumu.

Zdroj: dni.gov