Naši politici a státní úředníci jsou notoricky známí šířením masového strachu a paniky z epidemií infekčních onemocnění, z nichž rutinně obviňují neočkované lidi. (Foto: Army.mil)

Tytéž loutky farmaceutického průmyslu se však příhodně zapomínají zmínit o tom, že v zemích jako Japonsko, kde je očkování zcela dobrovolné, jsou děti ve skutečnosti mnohem zdravější než kdekoli jinde na světě.

Podle nejnovějších statistik má Japonsko nejen nejzdravější děti na světě, ale i nejvyšší „očekávanou délku zdravého života“ ve všech věkových skupinách.

Rovněž  má Japonsko nejnižší míru proočkovanosti na světě, což naznačuje, že očkovaný člověk je ve skutečnosti v dlouhodobém měřítku nemocnější.

V USA a Evropě umírá ve srovnání s jinými průmyslovými zeměmi, včetně Japonska, více malých dětí.

Ve srovnání se svými vrstevníky v jakékoli jiné zemi Západu umírá při narození a v prvním roce života více amerických dětí. V USA mají přitom největší počet vakcín podávaných dětem před dovršením plnoletosti.

Z amerických dětí, které přežijí porod a dožijí se více než jednoho roku, jich více než  polovina dostane během života  alespoň jednu chronickou nemoc – což není případ Japonska, kde jsou chronická onemocnění zřídkavá.

A tak se zdá jako by očkování ve skutečnosti zvyšovalo riziko onemocnění a smrti u dětí než naopak.

„Vlády na Západě jsou v jedné posteli s farmaceutickým průmyslem a kvůli zisku obětují i naše děti,“ píše Mac Slavo pro  SHTPplan.com.

Vakcíny jsou škodlivé a zabíjejí děti – a ano, OPRAVDU způsobují autismus

Přestože mnohé státy stále uznávají právo rodičů neočkovat své děti z náboženských, filozofických, osobních či zdravotních důvodů, existuje velký tlak na zrušení veškerých těchto výjimek a přimění všech lidí k očkování z důvodu „veřejného zdraví“.

V České republice je neodůvodněné nerespektování povinnosti očkování sankcionováno přiměřenou pokutou jako jedinou možnou sankcí.

Opravdu však sporné očkovací látky, jakou je například vakcína MMR společnosti Merck & Co. proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám, zlepšují zdraví veřejnosti?

To sotva. Ukazuje se, že probíhá několik soudních řízení, ve kterých  Whistleblower z Center pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) tvrdí, že společnost Merck uváděla o vakcíně MMR nepravdivé údaje, aby ji protlačila na trh.