Konec obscénním imatrikulace? Na základě výsledků vyšetřování Státní školní inspekce, které byly Úřadu Košického samosprávného kraje doručeno minulý týden, pozastavil KSK imatrikulace na školním internátě, Považská 7 v Košicích.

Inspekce si na internát posvítila poté, co byly zveřejněny informace a fotografie o podivných imatrikulace na dívčím internátě. Podle informací portálu kosice.korzar.sme.sk předseda Košického samosprávného kraje Rastislav Trnka dočasně pověřil vedením internátu Ivanu Belejovú, která je zaměstnankyní školního internátu.

"V žádném případě se neztotožňujeme s aktivitami na půdě školy, které by měly sexuální podtón. Naší povinností je jednat i při sebemenším podezření o nevhodném chování na půdě našich škol či školských zařízení," informoval Trnka.

"V průběhu června proběhla na školním internátě školní inspekce. Po seznámení se s jejími výsledky jsme vedením školy pověřili jinou zaměstnankyni internátu, která ho bude vést do skončení dalšího výběrového řízení. Zároveň je pověřena prověřit celou situaci a připravit opatření, aby k takovým pochybnostem v budoucnosti nedocházelo," dodal předseda. Zároveň bude zaměstnancům, kteří se na imatrikulace podíleli, odňat příplatek.

Imatrikulace žákyň probíhaly vskutku podivně. Podle medializovaných informací byly do dívčího internátu na tyto akce zváni i chlapci. "Hry" spočívaly v různých rolích se sexuálním podtónem. 

Chlapci si měli například lehnout na papír s rozkročenýma nohama a dívky jejich obkresľovali s perem v ústech. Nechybělo ani praskání balónu tak, že dívky seděli chlapcům v klíně a balón se snažili skákáním prasknout. Ojedinělé nebylo ani "louhování čaje".

Dívky s čajovými sáčky v ústech se snažili vyluhovat čaj v šálku, kterou měli chlapci umístěnou mezi rozkročenýma nohama. O případu jako první informoval portál pluska.sk.

Podobné zvrácené hry měli dělat děti i v táboře Chachaland. Po skandálu a medializaci, kdy se ozvali někteří bývalí návštěvníci, se tábor rozhodl své brány letos neotevřít.