Kanadský imám řekl, že muslimové, kteří blahopřejí křesťanům k vánočním svátkům, se dopouštějí zločinů horších než je cizoložství a vražda. (Foto: Youtube)

Během kázání v Britské Kolumbii Younus Kathrada uvedl, že s "velkým smutkem" vidí  některé muslimy, jak přejí "falešné svátky" a to se mu nelíbí.

Imám také tvrdil, že muslimové "jsou uráženi" křesťanskou vírou.

„Když jim řeknou "Veselé Vánoce", k čemu jim blahopřejete?" zeptal se imám.

„Blahopřejete jim  k narození jejich Pána? Je to pro muslima přijatelné? Takhle souhlasíte s jejich vírou. Říkáte to, takže jejich víru schvalujete."