Osem mesiacov nepoznáme zoznam členov ústredného krízového štábu, ktorý mimo zápisníc, mimo dohľadu, mimo verejnej kontroly a ústavného rámca, za zatvorenými dverami prijíma rozhodnutia v mene všetkých Slovákov. (Foto: ilustrační, Wikimedia)

 Mnohí občania nepoznajú ani členov Pandemickej komisie vlády SR. Kto sú tí odborníci, lekári, vedci, infektológovia, epidemiológovia, ktorí rozhodujú o našich životoch? 

Podľa oficiálnych zdrojov radia títo odborníci premiérovi a rozhodujú o tom, aké opatrenia zaviesť proti šíreniu koronavírusu, prinášajú riešenia krízovej pandemickej situácie, s rešpektom k odporúčaniam Svetovej zdravotníckej organizácie, Európskej komisie, reagujúc na aktuálnu epidemiologickú situáciu na Slovensku. Čakali by sme, že komisiu budú tvoriť prevažne lekári, infektológovia, epidemiológovia. Prekvapenie prichádza so zverejnením zoznamu členov komisie z 15.7.2020. 

Z 33 členov, ktorí sa zúčastňujú zasadaní, sú „až piati“ lekári – odborníci. Jeden je veterinárny lekár. Iba títo piati majú, okrem riaditeľov zdravotných poisťovní, vôbec niečo spoločné so zdravotníctvom. 

Pred časom sa MUDr. Marián Kollár, prezident Slovenskej lekárskej komory, vyjadril, že sa odmieta naďalej zúčastňovať rokovaní Pandemickej komisie, pretože odborníci, medzi politikmi nemajú žiadne slovo a váhu. Podľa neho je zbytočné byť tam, kde odborník, lekár nemá možnosť veci ovplyvniť.

K členom Pandemickej komisie vlády SR patria: minister vnútra, minister obrany, minister dopravy a výstavby, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, minister financií, minister hospodárstva, minister práce, sociálnych vecí a rodiny, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí, minister školstva, vedy, výskumu a športu, minister kultúry, minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, hlavný hygienik SR, predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR, predsedovia samosprávnych krajov, generálni riaditelia zdravotných poisťovní, hlavný odborník pre epidemiológiu, hlavný odborník pre infektológiu a tropickú medicínu, predseda Slovenskej akadémie vied, generálny riaditeľ sekcie krízového riadenia ministerstva vnútra, ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy, riaditeľ komunikačného odboru ministerstva zdravotníctva, riaditeľ odboru krízového manažmentu ministerstva zdravotníctva, ktorý je súčasne tajomníkom komisie. Komisia môže podľa potreby zriadiť regionálne pandemické komisie alebo odborné pracovné skupiny, prípadne prizvať aj ďalších odborníkov. Na rokovaní komisie sa môžu zúčastniť aj predseda vlády a členovia vlády, ktorí nie sú jej členmi. Zoznam členov zo zasadnutia júlovej komisie zverejňujeme nižšie.

Zdroj: zav.cz