Guvernér Ron Desantis se obrací na nejvyšší státní soud, aby podnikl kroky proti farmaceutickým společnostem. Konkrétně těm, které vyrábějí mRNA vakcíny COVID-19, jako jsou společnosti Pfizer a Moderna. (Foto: Flickr)

Desatis uvedl, že se obává, že vakcíny COVID-19 způsobily vedlejší účinky, které změnily život, a chce, aby stát prozkoumal údaje. Ačkoli všechny léky a vakcíny mohou způsobovat nežádoucí účinky, DeSantis zůstává neochvějný.

V úterý se k guvernérovi Desantisovi připojila skupina odborníků, kteří v rámci diskuse u kulatého stolu ve West Palm Beach diskutovali o nežádoucích účincích vakcíny COVID-19. Na akci byla pozvána pouze některá média.

Nejvíce možná vynikly dva příběhy Stevena Ordonii a Michelle Utterové. Ti vakcíny dostali a uvedli, že kdyby měli možnost nechat se očkovat znovu, neudělali by to.

„Od toho dne se můj život obrátil vzhůru nohama. Okamžitě jsem onemocněl. Měl jsem příznaky podobné mrtvici,“ řekl Ordonia.

Utterová se přidala k Ordonii a řekla, že její kdysi aktivní život po očkování už není.

„Druhý den ráno jsem se probudila. Měla jsem strašné bolesti. Nemohla jsem přijít na to, co se mnou je,“ řekla Utterová.

Právě kvůli příběhům, jako jsou Ordonia a Utterová, se Desantis obrátil na nejvyšší státní soud s žádostí o právní kroky. Žádá nejvyšší soud, aby ustavil velkou porotu, která by vyšetřila případná pochybení týkající se očkování proti COVID-19, konkrétně výrobců vakcíny mRNA.

Kromě toho Desantis vytvořil nový výbor, jehož úkolem je podávat informace.

„Na Floridě vytváříme něco, čemu říkáme Výbor pro integritu veřejného zdraví. Jedná se o výbor složený z odborníků, kteří budou mít přístup k doporučením a pokynům týkajícím se veřejného zdraví a zdravotní péče, ale zejména budou moci nabízet kritické hodnocení věcí, které dělá byrokracie jako FDA, CDC a NIH,“ řekl Desantis.

Dalším horkým tématem úterní diskuse u kulatého stolu byla možná souvislost mezi očkováním proti COVID a myokarditidou, což je zánět srdce. Floridský generální chirurg Dr. Joespeh Ladapo vytvořil studii, která má tuto souvislost a možná úmrtí s ní spojená prozkoumat.

„Víme, že byla zničena velká důvěra ve veřejné zdravotnictví, a myslím, že je důležité, abychom měli lidi, na které se skutečně můžeme spolehnout, když hledají odpovědi a hledají odpovědi na některé z těchto opravdu, opravdu důležitých otázek,“ řekl Dr. Ladapo.

Profesor USF Dr. Michael Teng je v centru výzkumu kovidů a jejich počtu od samého počátku. Nepopírá, že vakcína má vedlejší účinky, ale řekl, že jsou vzácné.

„Jsou známy reakce na vakcíny. Víme například, že u mRNA vakcín existuje zvýšené riziko myokarditidy u mladších mužů, což je shodou okolností také populace, která je myokarditidou ohrožena především,“ řekl Dr. Teng.

Dr. Teng zopakoval, že vždy budou existovat lidé, kteří budou mít reakce na vakcíny, a řekl, že i když vakcíny nejsou dokonalé, jsou lepší než nákaza nemocí.

„Existuje spousta studií, které prokázaly, že mRNA vakcíny odvedly pozoruhodnou práci při prevenci úmrtí souvisejících s kovidem. To, že máme vakcíny, je jednou z věcí, které nás vyvedly z některých nejzávažnějších částí pandemie,“ řekl doktor Teng.

Zdroj: abcactionnews.com