Soukromá společnost v Británii oznámila, že úspěšně testovala prototyp jaderného fúzního reaktoru při teplotách vyšších, jaké dosahuje Slunce. Společnosti ambiciózně tvrdí, že už od roku 2030 začne používat energii dodávající energii do elektrické sítě.

Velkým úspěchem je dosažení teploty plazmy v reaktoru až 15 milionů stupňů Celsia.

„Děláme velké kroky k tomu, abychom získávali energii pomocí jaderné syntézy a to i díky tomu, že působíme v soukromém sektoru, který je pružnější. Naším cílem je dosáhnout něco, co přinese celému lidstvu velkou výhodu.“ Uvedl ředitel společnosti Jonathan Carling a pokračuje:

„Dosažení 15 milionů stupňů Celsia je dalším důkazem pokroku a dalším potvrzením, že jdeme správným směrem. Naším cílem je do roku 2030 komerčně vyrábět energii právě pomocí jaderné syntézy.“

Reaktor poměrně malého rozměru, je podle Tokamak energy klíčem k úspěchu. Model ST40 je totiž velký asi jako dodávka. To je v porovnání s jinými tokamaky – experimentálními fúzními reaktory nacházejícími se po celém světě, skutečně malý rozměr.

Jak je ale možné, že reaktor odolává takovým vysokým teplotám a neroztaje se? K dosažení toho používají jaderní fyzici silné magnetické pole, které udrží horkou plazmu „na uzdě“ a ta se nedotkne stěn reaktoru. Díky tomu může být teplota plazmy i zmíněných 15 milionů stupňů Celsia a klidně i vyšší.

Fúze je opakem jaderného štěpení, které se využívá běžně v jaderných elektrárnách. V nich se „rozbíjejí“ atomy těžkých prvků, obvykle uranu a při tomto procesu se uvolňuje energie. Při jaderné fúzi je to obrácený proces. Při ní se slučují jádra lehkého prvku – vodíku a při tomto procesu rovněž vzniká energie. Výsledným produktem je pak prvek helium. Tento proces je stejný, jaký probíhá na Slunci. Při jaderné fúzi nevzniká jaderný odpad a ani nehrozí riziko nebezpečného výbuchu, jako například v případě Černobylské tragédie.

Existují dva hlavní koncepty reaktorů využívajících jadernou fúzi. Prvním je tokamak a druhým je stelarátor. Oba koncepty se snaží udržet horkou plazmu pod kontrolou trochu jiným způsobem.

Společnosti se ale další ambice upřít nedají. Věří, že v reaktoru se jim podaří teplota navýšit až na 100 milionů stupňů Celsia. V roce 2025 chtějí vyvinout reaktor, který by bylo možné i průmyslově vyrábět a o zmíněných 5 let později, je i nasadit do provozu.