Dne 28. září 2022 zveřejnil německý právník Reiner Füllmich nové video o nejnovějších událostech kolem vyšetřování zločinů souvisejících s covid-19 diktaturou. (Foto: Rumble)