Evropská komise se obrátila na soud EU v rámci disciplinárního řízení proti Maďarsku kvůli zákonům v oblasti migrace, které byly přijaty v této zemi. Informovala o tom tisková služba výkonného orgánu ve čtvrtek. (Foto: Wikimedia)

Dříve Evropská komise zaslala Maďarsku oficiální oznámení o nových vnitrostátních právních předpisech o migraci.

Po analýze odpovědí maďarských orgánů Evropská komise dospěla k závěru, že většina vznesených problémů nakonec vyřešena nebyla.

Například komise považuje za porušení evropské legislativy trest za podporu, která je poskytována žadatelům o azyl. Navíc poukazuje na nezákonnost zavedení dodatečných omezení pro žádosti o poskytnutí azylu. 

„Evropská komise se dnes rozhodla poslat případ Maďarska k soudu EU ohledně právních předpisů, které implementují trestní odpovědnost za činnosti na podporu žádostí o azyl a ještě více omezují právo žádat o azyl,“ je uvedeno v prohlášení.

V létě maďarský parlament schválil řadu zákonů, které zavádí omezení vůči nevládní organizacím a kriminalizují pomoc nelegálním migrantům. Poslanci také schválili přijetí ústavní úpravy, která dělá nelegálním trvalé přesídlení do země „cizího obyvatelstva“.

Maďarsko vystupuje proti povinné kvótě distribuce migrantů. Navíc země odmítla podepsat Globální pakt OSN o migraci, protože podle názoru Budapešti by to mohlo vést k nekontrolovaným migračním tokům, stejně jako k „globálnímu“ řízení migrace.

Letos v dubnu bylo informováno o tom, že maďarský premiér Viktor Orbán dokázal shromáždit 1,15 milionů podpisů pro svůj program boje proti nelegální migraci. Maďarský lid tedy vyslovil svůj souhlas s Orbánem a stranou  Fidesz v tom, že je nutné bránit Evropu a učinit přítrž migraci.

Zdroj:  euobserver.com